Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Conservation activities

DỰ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG ƯỚC RAMSAR VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN CÔN ĐẢO.
15:33 - 15/01/2015

DỰ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG ƯỚC RAMSAR VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN CÔN ĐẢO.

+ Địa điểm thực hiện: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu+ Kinh phí thực hiện:  300.000.000 đồng+ Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo+ Đơn vị tài trợ: Trung tâm đất ngập nước Đông Á.+ Kinh phí tài ...
 
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO THÔNG QUA XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ  VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG.
15:28 - 15/01/2015

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO THÔNG QUA XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG.

+ Địa điểm thực hiện: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu+ Kinh phí thực hiện: 1.212. 723.750 VND (tương đương: 58.304 USD)+ Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo+ Đơn vị tài trợ: Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng ...
 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ
15:03 - 24/12/2013

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ

Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường là nhiệm vụ trọng tâm của Vườn quốc gia Côn Đảo vì vậy công tác này luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống, tổ ...
 
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
15:03 - 24/12/2013

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Vườn quốc gia.
 
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI
15:02 - 24/12/2013

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI

Du lịch sinh thái - một loại hình du lịch bắt nguồn từ những cuộc du lịch thiên nhiên và du lịch ngoài trời – đang phát triển ngày một đa dạng và phong phú khắp đất nước Việt Nam ...