Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Events

Về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Wednesday, 14/12/2016, 09:45 GMT+7

Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi Công văn triển khai và các biểu mẫu phục vụ xét khen thưởng, tổng kết phong trào thi đua năm 2016 như sau:

- Công văn số 369/BQLVQG-TDKT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 (Tải tại đây).

- Mẫu Báo cáo thành tích (Tải tại đây).

- Phụ lục hồ sơ đề nghị khen thưởng (Tải tại đây).

Xuân Đà.

VẬN CHUYỂN TRỨNG RÙA BIỂN CÔN ĐẢO TRÁI PHÉP

Tuesday, 05/07/2016, 16:21 GMT+7
VẬN CHUYỂN TRỨNG RÙA BIỂN CÔN ĐẢO TRÁI PHÉP
Vào lúc 16 giờ ngày 17/6/2016, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tuần tra trên đoạn ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Wednesday, 01/06/2016, 07:39 GMT+7
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Về việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2016- Thông báo tuyển dụng: Xem tại đây- ...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tuesday, 15/03/2016, 16:37 GMT+7
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Xem tại đây

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TỔ YẾN SÀO THIÊN NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA ...

Wednesday, 09/03/2016, 14:09 GMT+7
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TỔ YẾN SÀO THIÊN NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TỔ YẾN SÀO THIÊN NHIÊNVƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO(Theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 01 tháng ...

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp ...

, 21/11/2015, 09:25 GMT+7
THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO Số:   51 /TB-BQLVQG CỘNG HÒA XÃ HỘI ...


Search date :