Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Events

Về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Wednesday, 14/12/2016, 09:45 GMT+7

Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi Công văn triển khai và các biểu mẫu phục vụ xét khen thưởng, tổng kết phong trào thi đua năm 2016 như sau:

- Công văn số 369/BQLVQG-TDKT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 (Tải tại đây).

- Mẫu Báo cáo thành tích (Tải tại đây).

- Phụ lục hồ sơ đề nghị khen thưởng (Tải tại đây).

Xuân Đà.

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp ...

, 21/11/2015, 09:25 GMT+7
THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO Số:   51 /TB-BQLVQG CỘNG HÒA XÃ HỘI ...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CỨU ...

Tuesday, 27/10/2015, 16:34 GMT+7
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CỨU HỘ RÙA BIỂN NĂM 2015
Kết quả thực hiện Chương trình hợp tác giữa Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Ban quản lý Vườn ...

Thông báo cho thuê cơ sở dịch vụ tại hòn Bảy Cạnh

Thursday, 06/08/2015, 08:31 GMT+7
Thông báo cho thuê cơ sở dịch vụ tại hòn Bảy Cạnh
Xem tại đây

Thông báo

Friday, 31/07/2015, 09:06 GMT+7
Thông báo
Quy định thủ tục cấp phép xem rùa biển đẻ trứng trong mùa sinh sản năm 2015

Khai thác rùa biển (vích) Chelonia mydas trái phép trong hợp phần ...

Tuesday, 17/03/2015, 07:58 GMT+7
Khai thác rùa biển (vích) Chelonia mydas trái phép trong hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo.
Ngày 07/3/2015, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tuần tra tại vùng biển từ bãi Xoài đến bãi Ông ...


Search date :