• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Kế hoạch số 54-CV/CB v/v thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Monday, 19/06/2017, 15:08 GMT+7
674 xem
Chia sẻ:

Kế hoạch số 54 -CV/CB về việc thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 11/4/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy (xem tại đây).

Kế hoạch tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII (tải tại đây).

Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tải tại đây).

Chia sẻ:
comments