• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017

Monday, 03/04/2017, 09:39 GMT+7
535 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 07 tháng 4 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

03/4/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.   

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.         

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

- Đ/c Hồng, Hùng (CĐCS); Đ/c Lý (TTKL Bảy Cạnh);

Thứ 3

04/4/2017

08h00

Hội trường

Làm việc với Đoàn Thanh tra công vụ tỉnh BR-VT.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL.

09h00

Cầu tàu Du lịch

Cùng đoàn Thanh tra công vụ của tỉnh BR-VT đi thực tế tại Hòn Tài, Bảy Cạnh và Hòn cau.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC và TKL Hòn Cau

- Đoàn Thanh tra công vụ tỉnh BRVT

- Lãnh đạo và CC các TKL Hòn Tài, Bảy Cạnh, Hòn Cau.

Thứ 4

05/4/2017

14h00

Hội trường UBND

Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

-

-  

Cấp ủy và Ban Giám đốc.  

Thứ 5

06/4/2017

 

 

         Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

Thứ 6

07/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- BCH Công đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)     

  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments