• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017

Monday, 16/10/2017, 21:03 GMT+7
513 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Côn Đảo, ngày 15 tháng 10 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017                        

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

16/10/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.   

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và Đại diện Trạm KL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

07h30

Thực địa

Học đào tạo lặn căn bản và nâng cao

Huấn luyện viên

Phòng BTB, học viên

CCVC dự học theo QĐ của Giám đốc BQL VQG CĐ.

08h00

Hội trường

Phúc tra nguồn quân nhân dự bị hạng 2 theo Kế hoạch của BCH Quân sự huyện.

Đ/c Huệ

Đ/c Trà 

- Đoàn phúc tra của BCH QS huyện;

- CCVC,LĐ có tên trong DS phúc tra (các bộ phận thông báo cho CCVC,LĐ).

09h00

Phòng họp UBND huyện

Họp giao ban kinh tế, xã hội HĐND huyện

HĐND huyện

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

14h00

Hội trường

Khảo sát địa điểm và các loại hình du lịch sinh thái có thể đầu tư tại khu vực Đá Trắng  để nhà đầu tư nghiên cứu triển khai DA đầu tư DLST

Đ/c Huệ

Đ/c Tuấn

- Đ/c Tuấn (PDLST-GDMT); đ/c Sơn (PKH-HTQT); Lãnh đạo HKL và Tổ KL Cơ động PCCCR;

- Lãnh đạo: Phòng TN&MT; BQL Khu DLQG CĐ; BCH QS;

- Giám đốc Cty TNHH Duy Thân.

16h00

Hội trường

Thống nhất mẫu mã, quy cách, chủng loại, xuất xứ ... trang thiết bị nội thất Dự án khu hành chính-dịch vụ (bàn, ghế, tủ hồ sơ, máy chiếu…) đã được bố trí trong gói thiết bị, nội thất

Đ/c Lịch

Đ/c Ân

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- ĐD Lãnh đạo các PCM, HKL.

Thứ 3

17/10/2017

08h00

Hội trường

Bàn giao công trình Biển báo hiệu giao thông “Thú rừng vượt qua đường” trên tuyến đường Bến Đầm và Cỏ Ống.

 

Đ/c Sơn

 

Đ/c Vũ; PTCHC

ĐD: Phòng KT Đội Thanh tra giao thông, BQL Công trình công cộng, Khu dân cư số 01, số 10 và HKL.

08h30

Phòng họp

Nghe Phòng DLST GDMT báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh DV DLST 9 tháng đầu năm, KH KD 3 tháng cuối năm và khó khăn vướng mắc. 

Đ/c Huệ

Phòng DLST&

GDMT

Lãnh đạo và tất cả các nhân viên PDLST

10h00

Hội trường

Nghe BCH Công đoàn, PDLST và TKL Bảy Cạnh báo cáo tình hình sử dụng, khoán cơ sở du lịch tại hòn Bảy Cạnh

Đ/c Huệ

BCHCĐ, TKL 7 Cạnh, PDLST

BCH Công đoàn, Lãnh đạo PDLST và lãnh đạo TKL Bảy Cạnh.

14h00

Hội trường

Họp giao ban cơ quan

Đ/c Pho

- BGĐ, các BP

- Đ/c Lịch chuẩn bị và b/c các nội dung GĐ chỉ đạo qua email ngày 14/10/17

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo HKL và các PCM;

- Các đ/c: Đình Toàn, Ân, Phượng, Hiệp

Thứ 4

18/10/2017

08h30

Hội trường

Thông qua Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Đ/c Pho

P. TCHC

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Đại diện BCH các đoàn thể.

15h00

Hội trường

Bế giảng lớp đào tạo lặn căn bản và nâng cao     

Đ/c Pho

PTC-HC

- Đại diện phòng: BTB,ĐNN; KHTC và HKL;

- Lãnh đạo Cty Viet Divers và giảng viên

- 10 học viên.

Thứ 5

19/10/2017

14h00

Hội trường

Triển khai, quán triệt QĐ của UBND Tỉnh ban hành QC phối hợp giữa VQGCĐ với UBND huyện CĐ; QĐ 270, 271 của GĐ BQL VQG CĐ ban hành QC hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Vườn.

Đ/c Pho

PTC-HC

- Ban giám đốc;

- Tất cả CCVC,LĐ làm việc tại VP và Trạm trưởng, tổ trưởng, phụ trách các Trạm, tổ KL.

Thứ 6

20/10/2017

08h00

Hội trường

Khai giảng lớp tập huấn giám sát đa dạng hệ sinh thái san hô và thảm cỏ biển

Đ/c Pho

PTC-HC, PBTB-ĐNN

- Lãnh đạo PBTB-ĐNN, HKL, PKH-TC, PTC-HC/

- Lãnh đạo Phân viện NC Hải sản phía nam và giảng viên;

- 30 CCVC dự tập huấn theo QĐ số 274/QĐ-BQLVQG.

08h30

Hội trường

Lớp tập huấn giám sát đa dạng hệ sinh thái san hô và thảm cỏ biển học chuyên đề thứ 1 (cả ngày)

Giảng  viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC được cử dự tập huấn

08h30

Phòng  giám đốc

Họp Chi ủy thông qua chương trình và dự thảo văn kiện trình kỳ họp Chi bộ tháng 10

Đ/c Pho

Chi ủy

Các đ/c Chi ủy

15h30

Hội trường

Họp Chi bộ tháng 10 (họp chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017)

Đ/c Pho

Chi ủy

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (các bộ phận thông báo cho đảng viên)

Thứ 7

21/10/2017

08h30

Hội trường

Lớp tập huấn giám sát đa dạng hệ sinh thái san hô và thảm cỏ biển học chuyên đề thứ 1 (cả ngày)

Giảng  viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC được cử dự tập huấn

Chủ nhật

22/10/2017

08h30

Hội trường

Lớp tập huấn giám sát đa dạng hệ sinh thái san hô và thảm cỏ biển học chuyên đề thứ 1 (cả ngày)

Giảng  viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC được cử dự tập huấn

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH các đoàn thể; Trạm KL Bảy Cạnh;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.   

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

  

   

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments