• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

Wednesday, 28/06/2017, 13:53 GMT+7
542 xem
Chia sẻ:

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 26 tháng 6  năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017           

 
 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

26/6/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

-

-

Lãnh đạo và CCVC,LĐ.

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra  quân thu gom xử lý rác thải (đợt 2) tại bãi Bờ Đập, bãi Giông thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Huệ

(PGĐ/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 68 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 186/BQLVQG-PDLST ngày 14/6/2017)

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Nhà kho-Chân pha thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Lịch

(PGĐ/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 43 người (Chi tiết tại Phụ lục 2 - kèm theo Công văn số 186/BQLVQG-PDLST ngày 14/6/2017). 

07h00

Trụ sở BQL VQG

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại Họng Đầm thuộc Vịnh Bến Đầm.

Đ/c Trà

(Hạt phó HKL/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 57 người (Chi tiết tại Phụ lục 3 - kèm theo Công văn số 186/BQLVQG-PDLST ngày 14/6/2017).  

07h00

Trụ sở BQL VQG

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Cát Lớn-bãi Cát Nhỏ-bãi Đầm Quốc thuộc Hòn Bà.

Đ/c Tuấn (PT PDLST -GDMT/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 44 người (Chi tiết tại Phụ lục 4 - kèm theo Công văn số 186/BQLVQG-PDLST ngày 14/6/2017).     

Thứ 3 27/6/2017

 

Cả ngày

 

Tiếp tục thu gom xử lý rác thải đợt 2 theo Kế hoạch của đơn vị tại các đảo nhỏ.

-

-

Thứ 4 28/6/2017

-

-

Đi dự HN sơ kết hoạt động cụm thi đua số 2 Bộ CHQS Tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30/6 - 02/7/2017

Cụm trưởng cụm Thi đua  số 2 (BTC Tỉnh ủy BR-VT)

 

Đ/c Trần Duy Lịch (PGĐ)

Thứ 5 29/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 30/6/2017

08h30

Phòng họp

UBKT Huyện ủy Côn Đảo làm việc với Chi ủy Chi bộ BQL Vườn quốc gia Côn Đảo về nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đ/c Nguyễn Sỹ Toàn

Đ/c Phó Chủ nhiệm TTr

Chi ủy BQL Vườn quốc gia CĐ

- Đ/c Nguyễn Văn Trà (Chi ủy viên);

- Tổ Kiểm tra QĐ28 của Huyện ủy.

 

* Ghi ghú:  Đ/c Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc/ Phó Bí thư Chi bộ đi công tác đất liền để giải quyết công việc của đơn vị theo Kế hoạch từ ngày 26/6/2017.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments