• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

Monday, 27/03/2017, 08:30 GMT+7
531 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 27 tháng 3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017      

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

27/3/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.   

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

09h00

Hội trường

Nghe báo cáo kết quả chuẩn bị triển khai kế hoạch dọn rác, kế hoạch GDMT, kết quả sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ DLST tại hòn Bảy Cạnh và tình hình triển khai lắp đặt camera quản lý yến sào

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng DLST-GDMT; đ/c Tính

 

- Lãnh đạo các phòng:  DLST-GDMT; KH-TC và KH-HTQT;

- Đ/c Tính (PGĐ TT Yến sào).

 

14h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.   

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào và đ/c Toàn (P. KHTC).

Thứ 3

28/3/2017

07h30

Hội trường

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn du lịch sinh thái cho CCVC,LĐ (cả ngày)

Đ/c Tuấn

(PT. PDLST)  

Đ/c Lộc (NV PDLST-GDMT)

- Lãnh đạo PDLST-GDMT;

- 20 CCVC,LĐ (theo DS của PDL)

08h30

Hội trường

CCVC,LĐ thực hành kỹ năng hướng dẫn du lịch sinh thái (cả ngày)

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)     

Phòng DLST-GDMT

- Các PGĐ; lãnh đạo các PCM, HKL và một số CCVC khối VP);

- 20 CCVC,LĐ thực hành

Thứ 4

29/3/2017

07h30

Hội trường

Chi bộ họp thông qua kế hoạch kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm.

Đ/c Pho

 (PBT Chi bộ)

 Chi ủy

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (các bộ phận TB đảng viên về dự họp)

09h00

Hội trường

Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên trù bị)  

Đ/c Tài

(CT. HCCB)

BCH Hội CCB

BCH Hội CCB và toàn thể hội viên;

14h00

Hội trường

Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên chính thức)      

Đ/c Tài

(CT. HCCB)

BCH Hội CCB

Theo Thông báo số 03/TB-CCB ngày 21/3/2017 của Hội CCB (30 đại biểu)

Thứ 5

30/3/2017

08h00

Hội trường

Học tập quán triệt nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và NQ TW 4 khóa XII theo kế hoạch số 17 của Chi bộ (cả ngày).

Đ/c Phi

(Báo cáo viên)

PTCHC chuẩn bị hội trường 

40-50 đảng viên và CCVC,LĐ đơn vị (các bộ phận sắp xếp cho đảng viên và CCVC,LĐ tham dự)

Thứ 6

31/3/2017

08h00

Hội trường

Tiếp tục học tập theo nội dung trên (cả ngày).

-nt-

-nt-

Đảng viên và CCVC,LĐ còn lại chưa được học tập ngày 30/3/2017. 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL và TTYS Côn Đảo;

- Hội Cựu chiến binh cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

    

  

       

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
comments