• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 3 tháng 11 năm 2017

Wednesday, 15/11/2017, 08:53 GMT+7
496 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 12  tháng 11 năm 2017  

 

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2017                        

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

13/11/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.      

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

08h00

Khu HC mới

Phát quang xung quanh HKL và suối cạnh đường lên Khu hành chính

Đ/ c Trà

HKL chỉ huy

HKL (10 người), PBTB-ĐNN (02 người), PKH-HTQT (02 người), PTCTC (01 người), PDLST (01 người)

08h30

TT GDTX

Dự Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2017 mở tại huyện Côn Đảo.

-

-

Đ/c Đình Huệ.

Thứ 3

14/11/2017

08h00

Khu HC mới

Tiếp tục phát quang xung quanh HKL và suối cạnh đường lên Khu hành chính

Đ/ c Trà

HKL chỉ huy

HKL (10 người), PBTB-ĐNN (02 người), PKH-HTQT (02 người), PTCTC (01 người), PDLST (01 người)

14h00

VP HĐND
tỉnh

Làm việc với Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh thẩm định thông qua Đề án thu phí thăm quan VQG Côn Đảo.

-

-

Đ/c Pho

Thứ 4

15/11/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/11/2017

14h00

Hội trường

Nghe đ/c Lịch báo cáo: Tình hình nhận bàn giao trụ sở, công tác tập huấn, chuyển giao, phân công nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành hệ thống điện, nước, PCCC khu hành chính; Phương hướng khắc phục, xử lý sai phạm việc thay đổi vị trí xây dựng hồ nước, năng lượng mặt trời Hòn Trác và bãi sạn hòn Bảy Cạnh; Phương hướng sử dụng vốn dự phòng xây nhà bếp, vệ sinh cho Trạm KL Bãi Dương; Hồ sơ và tiến độ triển khai xây dựng các hồ PCCCR.

Đ/c Pho

 

  Đ/c Lịch (chuẩn bị b/c = văn bản)

- Các Phó giám đốc;

- Lãnh đạo HKL và các PCM

Thứ 6

17/11/2017

14h00

Hội trường

Hội nghị chủ chốt Hạt Kiểm lâm lấy ý kiến quy hoạch CC quản lý cấp Trạm và HKL giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và 2021-2026

Đ/c Pho

Phòng TCHC và HKL

- Ban lãnh đạo HKL; Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách các Trạm, Tổ KL và CCVP HKL

- VP HKL cử người ghi BB.

15h00

Hội trường

Hội nghị chủ chốt cơ quan lấy ý kiến quy hoạch CCVC quản lý cấp phòng chuyên môn và HKL giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và 2021-2026

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Các Phó Giám đốc; Trưởng, phó, phụ trách các PCM, HKL và Trưởng các đoàn thể.

- Đ/c Trang (PTCHC) ghi BB

16h00

Hội trường

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến quy hoạch CCVC quản lý cấp phòng chuyên môn và HKL, Trạm, Tổ giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và 2021-2026

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Chi ủy; Ban giám đốc; Trưởng, phó, phụ trách các PCM, HKL.

- Đ/c Trang (PTCHC) ghi BB

17h00

Hội trường

Họp Ban giám đốc xem xét, quyết định danh sách quy hoạch CCVC quản lý cấp phòng chuyên môn và HKL, Trạm, Tổ giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và 2021-2026

Đ/c Pho

Phòng TCHC

Ban giám đốc và Trưởng phòng TCHC

15h00

Sân bay Côn Sơn

Đón ông Stevel và các thành viên đoàn tại sân bay Côn Sơn.

 

Đ/c Đà

 

Phòng DLST

Đ/c Đà sang sân bay đón đoàn và hướng dẫn đoàn về khách sạn.

18h00

 

Mời ông Steven-Giảng viên Trường Đại học ứng dụng Hà Lan và các thành viên đi cùng dùng cơm tối.

 

Đ/c Pho

 

Phòng KH-TC

- Đ/c Đình Huệ, Sơn, Thắng, Tuấn, Trà;

- Đ/c Đà, Linh (phiên dịch).

Thứ 7

18/11/2017

08h00

Hội trường

Làm việc với ông Steven và các giáo sư của Hà Lan để trao đổi về kế hoạch hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững Côn Đảo.

 

Đ/c Pho

 

P. TCHC (HT, nước uống, thư mời)

- Lãnh đạo UBND Huyện CĐ;

- Đ/c Đình Huệ và lãnh đạo Phòng  KH&HTQT; BTB-ĐNN; DLST&GDMT.

- Đ/c Đà (phiên dịch); Phòng KH&HTQT cử người ghi BB.

14h00

Cầu tàu

du lịch

Hướng dẫn ông Steven-Giảng viên Trường Đại học ứng dụng Hà Lan và các thành viên đi cùng  .

Đ/c Đà, Lộc

Phòng DLST, Tàu BV0152

- Các thành viên của đoàn;

- 02 đ/c chủ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn đoàn.

18h00

 

Mời cơm đoàn Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, VP UBT và một số Sở ban ngành.

 

Đ/c Pho

 

Phòng KH-TC

- Đoàn (22-25 người);

- Vườn: BGĐ và một số CCVC

Chủ nhật

19/11/2017

07h30

Cầu tàu

du lịch

Hướng dẫn đoàn Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, lãnh đạo VP UBT và một số Sở ban ngành thăm quan một số đảo nhỏ.

Đ/c Đà

Phòng DLST

Chủ trì và Đ/c Lộc, Phùng Hùng, Thành, Vững, Đình Trung - hướng dẫn đoàn.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- Các đoàn thể đơn vị;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

  

 

 

Chia sẻ:
comments