• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 4 tháng 11 năm 2017

Tuesday, 21/11/2017, 14:18 GMT+7
378 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 11 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC         

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017                          

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

20/11/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.                

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

10h00

Phòng họp

Làm việc với BCH Công đoàn bộ phận Hạt Kiểm lâm.

 

Đ/c Pho

 

BCH Công đoàn bộ phận

- Ban lãnh đạo HKL;

- Các đ/c BCH CĐBP KL (03 người)

Thứ 3

21/11/2017

-   

TT Triển lãm VH nghệ thuật VN

Tham dự “Tuần lễ Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội năm 2017 (từ ngày 21-23/11/2017). 

 

Đ/c Huệ

 

Đ/c Tuấn, Đà

Đ/c Đình Huệ, Tuấn, Đà và đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh BR-VT.

14h00

Hội trường

Kiểm tra nghiệp vụ 05 công chức kiểm lâm đang tập sự (lần 1)

 

Đ/c Trà

 

Đ/c Trà

- 05 công chức đang tập sự (HKL thông báo). 

Thứ 4

22/11/2017

08h30

Hội trường    

Phòng Kế hoạch-Tài chính họp kiểm điểm ông Nguyễn Sỹ Toàn (theo TB số 82/TB-BQLVQG ngày 20/10/2017)                                                          

Đ/c Lài

Phòng KH-TC          

- Giám đốc;

- Toàn thể CB,NV Phòng KH-TC.

Thứ 5

23/11/2017

07h00

Trụ sở cũ

Di dời hồ sơ, tài sản, trang thiết bị của Phòng Giám đốc, Phòng BTB,ĐNN và Phòng KH&HTQT từ trụ sở cũ lên trụ sở mới.

Đ/c Pho, đ/c Thắng, đ/c Sơn

Đ/c Pho, PBTB-ĐNN và PKH-HTQT

- Đ/c Pho;  lãnh đạo, nhân viên Phòng BTB,ĐNN, Phòng KH&HTQT và 10 - 15 đoàn viên (theo DS đoàn cơ sở lập).

- Phương tiện: Xe ô tô cơ quan, xe ô tô Công ty Đức Quang và thuê 01 xe ngoài (nếu cần).

Thứ 6

24/11/2017

07h00

Trụ sở cũ

Di dời hồ sơ, tài sản, trang thiết bị của Phòng DLST-GDMT và Hạt Kiểm lâm từ trụ sở cũ lên trụ sở mới.

Đ/c Tuấn, đ/c Trà

PDLST-GDMT và HKL

- Lãnh đạo, nhân viên Phòng DLST-GDMT; HKL và 10 đoàn viên (theo DS đoàn cơ sở lập).

- Phương tiện: Xe ô tô cơ quan, xe ô tô Công ty Đức Quang và thuê 01 xe ngoài (nếu cần).

08h00

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo

Dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Văn Tân về tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

-

-

- Giám đốc.

- Lãnh đạo các PCM, HKL, Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách các Trạm, Tổ kiểm lâm và CCVC (do các bộ phận thông báo, sắp xếp)

- Ông Trí Thủy, ông Hiếu.

Thứ 7

25/11/2017

-

-

Di dời hồ sơ, tài sản, trang thiết bị của Phòng Hạt Kiểm lâm; Phòng TC-HC; Phòng KH-TC, BQL Dự án/TT Yến sào từ trụ sở cũ lên trụ sở mới.

Các đ/c: Trà, Hồng, Lài, Ân, Tính

HKL, PTCHC, PKHTC, BQL DA, TT Yến sào

- Lãnh đạo, nhân viên HKL; các phòng liên quan và 10 đoàn viên (theo DS đoàn cơ sở lập).

- Phương tiện: Xe ô tô cơ quan, xe ô tô Công ty Đức Quang và thuê 01 xe ngoài

Chủ nhật

26/11/2017

-

-

Di dời hồ sơ, tài sản, trang thiết bị của Phòng Phòng TC-HC; Phòng KH-TC, BQL Dự án/TT Yến sào từ trụ sở cũ lên trụ sở mới.

Các đ/c: Hồng, Lài, Ân, Tính

PTCHC, PKHTC, BQL DA, TT Yến sào

- Lãnh đạo, nhân viên các phòng liên quan và 10 đoàn viên (theo DS đoàn cơ sở lập).

- Phương tiện: Xe ô tô cơ quan, xe ô tô Công ty Đức Quang và thuê 01 xe ngoài

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH Đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

         

 

 

Chia sẻ:
comments