• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43

Monday, 23/10/2017, 07:59 GMT+7
511 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 22 tháng 10 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 

Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017                        

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

23/10/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.    

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và Đại diện Trạm KL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

07h30

Các điểm thực hành

Lớp tập huấn thực hành Manta tow trên các hệ sinh thái san hô, cỏ biển (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

14h00

Hội trường

Triển khai Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao huyện Côn Đảo lần thứ VI năm 2017.

Đ/c Hồ Thị Huệ

Đoàn cơ sở

- Đại diện: Chi ủy; HKL, các PCM và BCH Công đoàn;

- Các đ/c BCH Đoàn cơ sở. 

15h00

Hội trường

Chấm điểm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2017

Đ/c Lịch

Phòng TCHC

- Đại diện Chi ủy;

- Ban giám đốc; lãnh đạo HKL và các PCM;

- Trưởng, phó BCH các đoàn thể.

16h00

Phòng họp

Công bố Quyết định số 05-QĐ/CB ngày 20/10/2017 của Chi bộ BQL VQG Côn Đảo về kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Duy Lịch.

 

Đ/c Trà

 

Tổ Kiểm tra

Các thành viên Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 05-QĐ/CB ngày 20/10/2017.

Thứ 3

24/10/2017

07h30

Các điểm thực hành

Lớp tập huấn thực hành Reefcheck hệ sinh thái rạn san hô (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

14h00

VP UBND Tỉnh (302)

Nghe báo cáo tổng thể về các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo

Chủ tịch và các PCT Tỉnh

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

Thứ 4

25/10/2017

07h30

Các điểm thực hành

Lớp tập huấn thực hành Reefcheck hệ sinh thái rạn san hô (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

15h00

Hội trường

Nghe BCH các đoàn thể báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm.

 

Đ/c Huệ

 

BCH các đoàn thể

- Trưởng, phó các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn cơ sở, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ.

- Đ/c Hậu (VP HKL): Ghi biên bản.

Thứ 5

26/10/2017

07h30

Các điểm thực hành

Lớp tập huấn thực hành Reefcheck hệ sinh thái cỏ biển (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

08h00

Hội trường

Khảo sát quy mô, diện tích, ranh giới khu vực Ông Câu theo đề nghị của Công ty TNHH đầu tư Đảo Ngọc Sài Gòn để làm cơ sở thiết kế, lập dự án

 

Đ/c Huệ

 

Đ/c Tuấn

- Đ/c Tuấn, lãnh đạo P. KH&HTQT; Hạt Kiểm lâm; Trạm KL Ông Đụng.

- ĐD: PTN&MT; BQL khu DLQG CĐ; BCH Quân sự huyện; Công ty TNHH đầu tư Đảo Ngọc Sài Gòn (Theo thư mời).

14h00

VP UBND Tỉnh

Nghe thông qua các tờ trình kỳ họp cuối năm của HĐND Tỉnh (trong đó có Tờ trình đề án thu phí của Vườn quốc gia Côn Đảo)

Lãnh đạo UBND Tỉnh

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

Thứ 6

27/10/2017

07h30

Các điểm thực hành

Lớp tập huấn thực hành Reefcheck hệ sinh thái cỏ biển (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

Thứ 7

28/10/2017

07h30

Hội trường

Lớp tập huấn NC phương pháp nhập dữ liệu, tính toán kết quả giám sát và thực hành nhập dữ liệu, tính toán kết quả giám sát các hệ sinh thái rạn san hô và cỏ biển (cả ngày)

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

09h00

Trạm KL Hòn Bà

Họp Giao ban Hạt Kiểm lâm và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ HKL

 

Đ/c Pho

 

VP HKL

- Đ/c Trà; Trạm trưởng, phụ trách các Trạm, Tổ KL và nhân viên văn phòng HKL.

Chủ nhật

29/10/2017

07h30

Hội trường

Lớp tập huấn tiếp tục thực hành nhập dữ liệu, tính toán kết quả giám sát các hệ sinh thái rạn san hô và cỏ biển.

GVCN và 02 giảng viên

Ban cán sự lớp, PTC-HC, PBTB

30 CCVC dự tập huấn

15h30

Hội trường

Bế giảng lớp tập huấn giám sát đa dạng hệ sinh thái san hô và thảm cỏ biển

Đ/c Pho

PTC-HC, PBTB-ĐNN

- Lãnh đạo PBTB-ĐNN, HKL, PKH-TC, PTC-HC và 30 học viên

- Lãnh đạo Phân viện NC Hải sản phía nam và giảng viên;

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- Trạm KL Ông Đụng, Hòn Bà;

- BCH các đoàn thể;

- Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 05-QĐ/CB;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

  

        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments