Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Thursday, 21/04/2016, 15:41 GMT+7

Về viêc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến 2020. 

Xem tai đây.


Written : admin


Copyright © 2018 Con Dao National Park