• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Bảng giá dịch vụ du lịch sinh thái năm 2014

BQL VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG DLST-GDMT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
 
         
BẢNG GIÁ  THU TIỀN DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI NĂM 2014
Áp dụng từ ngày 01/01/2014
         
 
STT DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ TỪ KHÓA GHI CHÚ
1 Xem rùa biển đẻ trứng trong mùa sinh sản:      
  Khách tự túc phương tiện:      
  Bãi Cát Lớn, Bảy Cạnh  850.000đ/người/đêm DV-RDT-BC Thời gian từ 15h30 đến 7h sáng ngày hôm sau. Giá bao gồm: hướng dẫn xem rùa đẻ trứng, võng, nước ngọt, nước trà.
   Đảo Hòn Tài 550.000đ/người/đêm DV-RDT-HT
  Đảo Hòn Tre Lớn 500.000đ/người/đêm DV-RDT-HTL
   Đảo Hòn Cau 350.000đ/người/đêm DV-RDT-HC
2 Tiền dịch vụ tham quan:     Không bao gồm bảo hiểm du lịch
  Ban ngày:   - Người lớn 30.000đ/người/ngày DV-ST1
  -    Trẻ em 20.000đ/người/ngày DV-ST2
  Ban đêm:   - Người lớn 60.000đ/người/ngày DV-ST3
  -    Trẻ em 40.000đ/người/ngày DV-ST4
3 Tiền dịch vụ khách lặn xem san hô:     Đối với các Công ty bơi, lặn chuyên nghiệp (không bao gồm bảo hiểm du lịch)
  -          Khách lặn 100.000đ/khách/ngày DV-L
  -          Trẻ em dưới 12 tuổi 50% vé người lớn DV-LTrE
4 Tiền dịch vụ bơi xem san hô:     Không bao gồm bảo hiểm du lịch
  -          Khách bơi 60.000/khách/ngày DV-B
  -          Trẻ em dưới 12 tuổi 50% vé người lớn DV-BTrE
5 Tiền dịch vụ du lịch câu giải trí trong phân khu phát triển:      
  -          Người lớn 300.000đ/khách/ngày DV-CCa1
  -          Trẻ em dưới 16 tuổi 150.000đ/khách/ngày DV-CCa2
6 Tiền dịch vụ phương tiện vận chuyển:      
  Tàu du lịch (từ 100CV trở xuống) 65.000đ/lượt DV-VCT100 Mức thu phương tiện vận chuyển, dự kiến bằng 3-5% giá thành vận chuyển
  Tàu du lịch (từ 101-150CV) 75.000đ/lượt DV-VCT150
  Tàu du lịch (từ 151-250CV) 90.000đ/lượt DV-VCT250  
  Tàu du lịch (từ 250CV trở lên) 110.000đ/lượt DV-VCT251  
  Cano du lịch (từ 115CV trở xuống) 75.000đ/lượt DV-VCCN100  
  Cano du lịch (từ 101-150CV) 90.000đ/lượt DV-VCCN150  
  Cano du lịch (từ 151-250CV) 110.000đ/lượt DV-VCCN250  
  Cano du lịch (từ 250CV trở lên)  130.000đ/lượt DV-VCCN251  
  Thuyền buồm 50.000đ/lượt DV-ThB  
  Thuyền Kayak 30.000đ/lượt DV-ThK  
  Lướt ván 30.000đ/lượt DV-LV  
         
  Ghi chú:      
  - Phí hoàn vé dịch vụ: 30% (trong vòng 01 giờ sau khi xuất vé)
  - Trường hợp bất khả kháng như: Bão, biển động.. Mà Bộ đội biên phòng không cho xuất bên thì miễn phí nhưng phải hoàn vé trong vòng 01 giờ sau khi xuất vé, trường hợp trễ hơn sẽ áp dụng mức trên.
         
      Côn Đảo, ngày    tháng     năm 2014
         
GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG DLST - GDMT
         
         
         
         
LÊ XUÂN ÁI NGUYỄN SỸ TOÀN HUỲNH VĂN HÙNG