• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Bảng giá dịch vụ thuê tàu tại Côn Đảo 2014

BQL VƯỜN  QUỐC GIA CÔN ĐẢO
 
BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
(Áp dụng từ 01/01/2014)

 

STT TUYẾN TÀU GỖ GHI CHÚ
1.   Hòn Tài 3.500.000  
2.   Hòn Tài – Hòn Thỏ 3.700.000  
3.   Hòn Tài – Tre Lớn 7.800.000  
4.   Hòn Bảy Cạnh 4.900.000  
5.   Ngọn Hải đăng 5.800.000  
6.   Đầm Tre 5.600.000  
7.   Đầm Tre – Việt Minh 6.000.000  
8.   Hòn Cau 6.000.000  
9.   Hang yến Hòn Cau 6.300.000  
10.   Hòn Tài – Bảy Cạnh 5.200.000  
11.   Bảy Cạnh – Hòn Cau 6.300.000  
12.   Đầm Tre – Bảy Cạnh 7.000.000  
13.   Đầm Tre – Tre Nhỏ 8.100.000  
14.   Đầm Tre – Hòn Cau 7.000.000  
15.   Hòn Tre Nhỏ 8.100.000  
16.   Hòn Tre Lớn 7.200.000  
17.   Vòng Quanh đảo (tham quan Hòn Tre Lớn) 8.400.000  
18.   Hòn Trứng 7.000.000  
19.   Cảng Bến Đầm (vòng ngoài Hòn Vung) 7.000.000  
20.   Hòn Vung 4.900.000  
21.   Ông Đụng 7.900.000  
22.   Bãi Dương 3.900.000  
23.   Bãi Dương – Đầm Tre 5.800.000  
24.   Bãi Dương – Hòn Cau 6.000.000  
25.   Hòn Bông Lan 4.600.000  
26.   Ngọn Hải đăng – Bảy Cạnh 5.600.000  
27.   Bãi Bờ Đập 4.900.000  
28.   Mũi Chim Chim 4.400.000  
29.   Mũi Đông Bắc 6.700.000  
30.   Đầm Quốc 4.900.000  
31.   Vòng đảo lớn 10.200.000  
32.   Cảng  Bến Đầm – Hòn Vung 4.000.000  

Ghi chú: 

- Giá đã bao gồm 10% VAT

-  Nếu lưu qua đêm: - Tàu phụ thu 600.000đ/đêm

-  Đi câu và lặn phụ thu 100.000đ/tuyến; Câu ban đêm phụ thu 300.000đ/lượt (không quá 22h đêm)