Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669
Search
 •  All Destinations
 •  VISITOR CENTER CON DAO NATIONAL PARK
 •  ONG DUNG BEACH
 •  SO RAY
 •  DAM TRAU BEACH
 •  DAM TRE BAY
 •  BA ISLAND
 •  TAI ISLAND
 •  BAY CANH ISLAND
 •  CAU ISLAND
 •  TRE NHO ISLAND
 •  TRE LON ISLAND

Location

Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo có diện tích gần 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước. Mối liên hệ của rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho sinh sản, ươm giống và bảo tồn các loài sinh vật biển. Vùng nước nông ven đảo cũng là nơi phân bố nhiều loài động vật quý như rùa biển, cá heo, bò biển (dugong)... Sự đa dạng sinh học của vùng biển Côn Đảo có ý nghĩa quốc gia về bảo tồn thiên nhiên biển ở Việt Nam.

VISITOR CENTER CON DAO NATIONAL PARK

VISITOR CENTER CON DAO NATIONAL PARK

Visitor Center Con Dao National Park is located near  Quang Trung lake, 1km from Con Dao market to the west. Visitor Center will PLAN and COORDINATE, ...
ONG DUNG BEACH

ONG DUNG BEACH

This is a fascinating destination located on Con Son Island, about 3 km from Visitors center to the west. It has beautiful natural scenery, pristine, pure ...
SO RAY

SO RAY

So Ray is located on the main island at 260m height. From Park visitors center take the trail along the mountains to Vung 3, then continue climbing the trail ...
DAM TRAU BEACH

DAM TRAU BEACH

Located in the north of main island, Dam Trau Beach has been symbolic to a yellow ribbon tied across the green carpet, half woods half astride let loose on the ...
DAM TRE BAY

DAM TRE BAY

Dam Tre Bay located in the north of the main island, 3km from Con Son Airport. This bay is large, deep-rooted in the land, the harmonious combination between ...
BA ISLAND

BA ISLAND

Ba island has an area of ​​576 hectares, is the third largest island in the archipelago of Con Son. Connect to Con Son island by a sea mouth named Cua Tu ...
TAI ISLAND

TAI ISLAND

Tai island is located in southeast of Con Son island, with an area of ​​34 hectares, from Con Dao pier 5.3 km and about 1km from Shark Cape. Hon Tai has ...
BAY CANH ISLAND

BAY CANH ISLAND

Located to the east of Con Son island with area of ​​683 hectares. The whole island is covered by rainforest with wildlife distribution of endemic, rare ...