Hoạt động bảo tồn

24/12/2013

Nằm trong hợp phần của Dự án Bảo tồn biển Côn Đảo vào ngày 09/9/2008 Vườn Quốc Gia Côn Đảo đã phối hợp với đơn vị tài trợ mở lớp tập huấn về giám sát và đánh giá đa dạng sinh học biển tại Côn Đảo cho cán bộ, viên chức Vườn Quốc Gia Côn Đảo. Lớp họp được sự giảng dạy của Tiến Sỹ Võ Sỹ Tuấn – Viện Phó Hải Dương Học Nha Trang và các kỹ sư có kinh nghiệm về đa dạng sinh học biển tại Nha Trang. Thời gian học dự kiến là 10 ngày với các lớp giám sát và đánh giá như: rạn San Hô, Cỏ biển, Rừng Ngập Mặn, Chất lượng nước, Thú biển … Tham gia có 17 học viên là lực lượng Kiểm lâm, phòng Khoa học và Giáo dục Môi Trường và phòng Du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo.

26/12/2019

Ngày 19/9/2019, tại khu vực biển vịnh Bến Đầm - Côn Đảo (tỉnh BRVT), ngư dân địa phương đã ghi nhận sự xuất hiện của Dugong - loài thú biển có nguy cơ tuyệt chủng và đã ghi vào sách đỏ Việt Nam.

18/12/2019

Ngày 11/12/2019 tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Vườn) đã tổ chức Báo cáo kết quả nghiên cứu, phục hồi đa dạng sinh học rừng và biển năm 2019 do phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế tổ chức thực hiện và báo cáo.

24/09/2019

Sáng ngày 22/9/2019, tại khu vực biển Ông Đụng, thuộc Hợp phần biển bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh BRVT), lực lượng tuần tra Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã ghi nhận sự xuất hiện của đàn cá heo đại dương.