CỨU HỘ RÙA BIỂN

Thứ ba, 24/12/2013, 14:59 GMT+7

CỨU HỘ RÙA BIỂN

Ngày 03/11/06 tổ chức Wildlife At Risk (WAR) bàn giao cho Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo hai cá thể rùa biển: Vích (tên khoa học: Chelonia mydas) và Đồi mồi (Tên khoa học: Eretmochelys imbricata). Ngày 06/11/06 chúng đã được đưa đến Côn Đảo để chăm sóc nuôi dưỡng tại trạm bảo tồn rùa biển Bảy Cạnh thuộc VQG Côn Đảo.


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo