Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Lịch làm việc từ 16 đến 20 tháng 4 năm 2018

Thứ hai, 16/04/2018, 07:48 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày      tháng 4 năm 2018  

 

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018                                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

16/4/2018

07h00

Phòng họp VQG

Họp triển khai công tác thu gom rác đợt 1/2018.    

Đ/c Phùng Hùng

-

Các đồng chí: Nguyễn Văn Vững; Lê Hồng Doãn, Dương Minh Quang, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Khánh Hoàng,  Trần Khánh Linh, Cao Đức Cường, Nguyễn Hữu Thường  (Tiểu đoàn 792), Nguyễn Văn Năng (Đồn Biên phòng Côn Đảo), Nguyễn Thanh Sơn (Rađa 32).

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp VQG

Làm việc với Đoàn Học viện Chính trị đến thăm nghe báo cáo giới thiệu về Vườn quốc gia Côn Đảo và trao học bổng cho Quỹ khuyến học.

Đ/c Pho

Đ/c Huệ          (Báo cáo)

- Đoàn Học viện Chính trị.

- Ban Giám đốc;

- Đại diện PCM, HKL;

- BCH Hội khuyến học. 

* Số lượng: Khoảng 30-40 người.   

09h00

Phòng họp VQG

Họp triển khai công tác thu gom rác đợt 1/2018.    

Đ/c Huệ

-

Các đồng chí: Lương Văn Tài; Hồ Thị Huệ; Nguyễn Văn Xiêm; Nguyễn Phùng Hùng; Nguyễn Đình Lý; Võ Dương Duật (Tiểu đoàn trưởng 792); Nguyễn Yến Vi (Chi đoàn khối vận); Nguyễn Cao Tấn Dũng (Công an huyện); Đào Văn Hùng (Trung tâm yến sào); Trần Hữu Lắm (Công an viên Khu 5); Trần Thị Dương (Trưởng khu dân cư số 1).   

14h00

Phòng họp VQG

Họp triển khai công tác thu gom rác đợt 1/2018.    

Đ/c Sơn

-

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tính; Trần Quang Thêm, Trần Anh Đồng, Lê Nguyễn Hải Vũ, Nguyễn Đức Vũ, Võ Thanh Xuân, Lê Xuân Đà, Lê Văn Mạnh (Đại đội phó C7); Lê Ngọc Đăng (Đại diện công ty CP Cam Ly).

Thứ 3

17/4/2018

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom xử lý rác thải (đợt 1) tại bãi Bờ Đập, bãi Cát Lớn, bãi  Cát Nhỏ thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Huệ

(PGĐ/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 69 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 75/BQLVQG-DLST ngày 13/4/2018).

07h00

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Dương thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Phùng Hùng

(PT.PBTB/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 58 người (Chi tiết tại Phụ lục 2 - kèm theo Công văn số 75/BQLVQG-DLST ngày 13/4/2018).

07h00

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại vịnh Đầm Tre.

Đ/c Sơn

(TP. PKH&HTQT/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 35 người (Chi tiết tại Phụ lục 3 - kèm theo Công văn số 75/BQLVQG-DLST ngày 13/4/2018).

07h00

Trụ sở BQL VQG

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại Đầm The - Hòn Bà.

Đ/c Trà

(Hạt phó HKL/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 43 người (Chi tiết tại Phụ lục 4 - kèm theo Công văn số 75/BQLVQG-DLST ngày 13/4/2018).

14h00

Phòng họp VQG

Tổ chức cho học sinh lớp 5 tìm hiểu lịch sử địa lý địa phương.

Đ/c Mùi

Đ/c Mùi  

- Giáo viên Trường Cao Văn Ngọc (04 người);

- Học sinh lớp 5 Trường Cao Văn Ngọc.

Thứ 4

18/4/2018

-

-

Tiếp tục thực hiện thu gom xử lý rác thải (đơt 1) tại các địa điểm: Bãi Bờ Đập, bãi Cát Lớn, bãi Cát Nhỏ, bãi Dương thuộc hòn Bảy Cạnh và vịnh Đầm Tre.

-

-

Thứ 5

19/4/2018

09h00

Phòng họp VQG

Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí thường xuyên Quý I/2018 và dự toán tình hình thực hiện kinh phí Quý II/2018.

Đ/c Pho

Đ/c Hiệp

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Ghi biên bản: Đ/c Trang (PTC-HC).

14h00

Họp bổ sung, làm rõ danh mục tài sản nội thất, thiết bị trụ sở mới từ nguồn dự án Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2 và Quyết định 114/QĐ-BQLVQG ngày 29/3/2018.

Đ/c Pho

- Đ/c Hoàng

- Các PCM, HKL

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL.          

 

08h00

Phòng họp VQG

Góp ý Quy chế trả lương và xét nâng lương cho CCVC,LĐ

Đ/c Pho

Phòng TC-HC

Chi ủy, BGĐ, BCH Công đoàn, toàn thể CCVC khối văn phòng, đại diện các trạm, tổ KL có mặt ở đảo lớn.

Thứ 6

20/4/2018

11h00

 Làm việc với Đoàn từ thiện Minh Tâm đến tham quan Vườn và tiếp nhận tài trợ tiền cho Chi hội khuyến học BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, tài trợ vật chất cho một số Trạm kiểm lâm.

Đ/c Pho

BCH Chi hội khuyến học (đ/c Phùng Hùng, Hồ Thị Huệ)

- Ban Giám đốc; 

- BCH Chi hội khuyến học.         

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC

 

             

 

 

 

Nguyễn Đình Trung

 Giới hạn tin theo ngày :