Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Lịch làm việc từ ngày 01 đến ngày 8/4/2018

Thứ hai, 02/04/2018, 08:41 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 31  tháng 3 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 08 tháng 4 năm 2018                                         

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

01/4/2018

05h30

Bắt đầu từ mũi Chim Chim

Xử lý vật liệu cháy đường băng cản lửa.

Đ/c Mạnh Hùng

Các tổ CĐ, CĐ bộ phận

Các Tổ Công đoàn; Công đoàn bộ phận.

-

-

Giám đốc đi công tác đất liền

-

-

-

Thứ 2

02/4/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Phòng họp VQG

Kiểm tra kết quả tập sự, thử việc của 05 CCKL.

Đ/c Trà

Văn phòng Hạt

05 CCKL đang tập sự, thử việc (Thái Hậu, Khắc Tình, Văn Hoàn, Thành Công, Đức Cường)

14h00

Phòng họp VQG

Xét thầu gói thầu DA cải tạo,sửa chữa 2 bể chứa nước mưa tại Ông Đụng, Đầm Tre thành nhà làm việc và sinh hoạt cho công chức KL

Đ/c Lịch

Tổ chuyên viên đấu thầu

Các thành viên Tổ chuyên viên đấu thầu dự án.

Thứ 3

03/4/2018

14h00

Trung tâm VH huyện

Dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự Quý I/2018

-

-

Toàn thể Đảng viên tham dự.

Thứ 4

04/4/2018

14h00

Phòng họp VQG

Phối hợp rà soát thẩm quyền điều động phương tiện tuần tra (ca nô, tàu… để bổ sung quy định vào Quy chế chi tiêu nội bộ

Đ/c Lịch

PTC-HC; KH-TC; VP HKL

Lãnh đạo và CC VPHKL; Lãnh đạo và nhân viên P TC-HC, P KH-TC.

Thứ 5

05/4/2018

08h30

Phòng họp VQG

Sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I/2018

Đ/c Huệ

Các đ/c: Hồng, Hiền, Tính, Trà

- BCH Công đoàn cơ sở và đại diện BCH các Tổ CĐ, CĐ bộ phận; UBKKT Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

- Các đ/c: Tính, Hiền; đ/c Trang-ghi BB

10h00

Phòng họp VQG

Họp giao ban Chi ủy với BCH các đoàn thể Quý I

Đ/c Huệ

BCH các đoàn thể

- Đại diện Chi Ủy;

- Trưởng, phó các Đoàn thể.

14h00

Phòng họp VQG

Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.   

Đ/c Huệ

Đ/c Tuấn

Đ/c Hồng và tất cả viên chức, nhân viên Phòng DLST&GDMT.

Thứ 6

06/4/2018

07h30

Phòng họp VQG

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn du lịch sinh thái. 

Đ/c Tuấn

Đ/c Lộc

- Đại diện Ban Giám đốc;

- 15 CC Kiểm lâm;

- 01 nhân viên Phòng BTB,ĐNN;

- 01 nhân viên Phòng KH&HTQT;

- 03 nhân viên Phòng DLST&GDMT;

- 03 hướng dẫn viên du lịch cộng đồng.

15h00

Phòng họp VQG

Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành Phòng Tổ chức-Hành chính   

Đ/c Pho

Đ/c Hồng

Đ/c Trung và tất cả viên chức, nhân viên phòng TCHC

Thứ 7

07/4/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/4/2018

08h00

Hội trường Huyện Ủy

Dự Hội nghị thông tin tình hình thời sự Quý I/2018

-

-

- Các đồng chí Đảng viên chưa tham dự Hội nghị ngày 03/4/2018.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

   

      

 

 Giới hạn tin theo ngày :