Lịch làm việc từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 05 tháng 10 năm 2018

Thứ ba, 02/10/2018, 09:49 GMT+7
500 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 01 tháng 10 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 05 tháng 10 năm 2018   

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

30/9/2018

08h00

Cầu cảng Du lịch

Đi điều tra khảo sát thực hiện Dự án “lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng” tại các khu vực Bãi Dương, bãi Bờ Đập, bãi Đất Dốc, Hòn Tài, hòn Bảy Cạnh

(Thực hiện từ ngày 30/9 đến 09/10/2018)

Đ/c Thắng

P. BTB, ĐNN

- Phòng BTB, ĐNN (đ/c Thắng, đ/c Vững, đ/c Thành);

- 03 người Viện Hải dương học Nha Trang.

Thứ 2

01/10/2018

07h00

Trường THCS Lê Hồng Phong

Tham dự tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 (Theo Giấy mời số 269/GM-UBND)

-

-

Đại diện lãnh đạo đơn vị

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Chào cờ đầu tuần

HĐND, UBND huyện

-

BGĐ; CCVC văn phòng; đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Hòn Bà

Xác định tên cây tại tuyến đường mòn từ Trạm kiểm lâm Hòn Bà đến chốt Đầm Quốc

Đ/c Sơn

(Trưởng phòng KH & HTQT)

Đ/c Đức

- Phòng KH&HTQT (đ/c Sơn, đ/c Đức);

- Phòng DLST&GDMT (01 người);

- Trạm Kiểm lâm Hòn Bà (01 người)

(Trạm KL Hòn Bà liên hệ đò)

08h00

Phòng họp Sở Tài chính

Họp thẩm định dự toán kinh phí năm 2019

-

-

- Đ/c Pho (Giám đốc);

- Đ/c Toàn, Đ/c Trung.

Thứ 3

02/10/2018

07h30

Trụ sở HKL

Đi khảo sát tuyến đường rừng lên ngọn núi đối diện với Công ty TNHH Côn Đảo Resort (Sixsenses), bãi Đất Dốc hướng lên núi Nhà Bàn

Phòng DLST&GDMT

Phòng DLST&GDMT

- Đại diện Công ty TNHH Côn Đảo Resort;

- Đại diện BCH quân sự huyện;

- Đại diện HKL, P. KH&HTQT.

(P.TC-HC bố trí xe ô tô công tác)

Thứ 4

03/10/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/10/2018

13h30

Hội trường VQG

Làm việc với Cục bảo tồn thiên nhiên và đa đạng sinh học về đánh giá việc thực hiện Luật đa dạng sinh học và vấn đề bình đẳng giới trong việc thực hiện luật.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. BTB, DLST & GDMT, HKL trả lời phỏng vấn; Đ/c Huệ báo cáo tổng quan VQG CĐ

 - Đ/c Huệ (P.Giám đốc);

- Lãnh đạo các phòng: KH&HTQT, BTB, DLST & GDMT và  Hạt Kiểm lâm.

Thứ 6

05/10/2018

08h00

Hội trường HKL

Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo sơ kết đề án phục hồi yến hàng

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Phòng

KH & HTQT

- Đ/c Huệ (P.Giám đốc);

- Đại diện lãnh đạo TTYS Khánh Hòa;

- Đại diện các PCM, HKL;

- Đ/c Tính (P.KH-TC).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Trần Đình Huệ

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc