• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 06 tháng 01 năm 2017

Thứ ba, 03/01/2017, 20:19 GMT+7
479 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 02 tháng 01  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

02/01/2017

 

 

Nghỉ bù tết Dương lịch 2017

 

 

 

Thứ 3

03/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

04/01/2017

08h00

Hội trường

Xem xét điều chỉnh lại nội dung Tờ trình của BQLVQG về điều chỉnh mục đích sử dụng đất rừng VQG để xây dựng đường Tây Bắc theo ý kiến chỉ đạo của UBT và UBHCĐ.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

 

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM và HKL.

09h00

Hội trường

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch các chức danh trên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Ban Giám đốc; Chi ủy;

- Trưởng, phó PCM, HKL;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ.

10h30

Hội trường

Họp Ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch các chức danh trên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Ban lãnh đạo

 

Tập thể Ban lãnh đạo cơ quan.

 

Thứ 5

05/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

06/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- BCH các đoàn thể;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc