• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016

Thứ hai, 07/11/2016, 10:48 GMT+7
417 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 07 tháng 11 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

07/11/2016

07h30

Trụ sở HĐND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Phòng

họp

Phòng DLST-GDMT họp đánh giá, xếp loại quý III/2016

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng DLST-GDMT

Toàn thể viên chức, nhân viên phòng DLST-GDMT

09h30

Hội trường

Phòng Kế hoạch-Tài chính họp đánh giá, xếp loại quý III/2016

Đ/c Toàn

(TP. KH-TC)

Phòng KH-TC

Toàn thể viên chức, nhân viên phòng KH-TC

14h00

Hội trường

Chấm điểm Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận; Công đoàn cơ sở và xét khen thưởng năm 2016.

Đ/c Hồng

(Chủ tịch)

Các Tổ CĐ, CĐ bộ phận và CĐCS

- Các đ/c Ban chấp hành Công đoàn.

- Lãnh đạo các Tổ Công đoàn, CĐ bộ phận.

Thứ 3

08/11/2016

8h00

Phòng họp

Dự họp công bố Quyết định số 932/QĐ-CCT của Chi cục thuế về kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại đơn vị các năm 2011-2012-2013

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

 

Kế toán Phòng KH-TC

- Đoàn kiểm tra của Chi cục thuế

- Kế toán trưởng và các kế toán viên Phòng KH-TC

08h30

Hội trường

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với CCVC, LĐ quý III.

­Đ/c Pho

(CT. Hội đồng)

Phòng TC-HC

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL;

Đ/c Huệ (Phòng TC-HC) ghi biên bản.

Thứ 4

09/11/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

10/11/2016

12h00

Trụ sở Vườn

Đoàn tham quan học tập theo Quyết định số 245/QĐ-BQLVQG khởi hành đi tham quan, học tập tại đất liền.

Đ/c Lịch

(Trưởng đoàn)

Theo phân công của Trưởng đoàn

15 CCVC được cử đi tham quan, học tập năm 2016 (theo QĐ số 245/QĐ-BQLVQG)

Thứ 6

11/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM, đơn vị trực thuộc;

- BCH Công đoàn;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc