• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016

Thứ hai, 12/12/2016, 07:51 GMT+7
446 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 12 tháng 12 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/12/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần 

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Làm việc với Tổ kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổ Kiểm kê rừng cấp tỉnh

Hạt Kiểm lâm

- Phó GĐ Trần Đình Huệ;

- Tổ Kiểm kê rừng cấp Huyện;

- TV tổ Kiểm kê rừng VQGCĐ.

14h00

Trung tâm VHTT

Dự Hội nghị thông tin thời sự quý IV (theo thư mời của TTr Huyện uỷ)

 

 

- Chi uỷ;

- Toàn thể đảng viên (các PCM, HKL  thông báo cho đảng viên).

Thứ 3

13/12/2016

08h00

Phòng họp

Chấm điểm cơ sở đoàn năm 2016

BCH Huyện đoàn

BCH đoàn cơ sở

- BTV và VP huyện đoàn CĐ;

- Đại diện Chi ủy;

- Đại diện BCH đoàn cơ sở.

Thứ 4

14/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

15/12/2016

15h00

Hội trường

Kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể và CCVC,LĐ năm 2016

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Các PCM, HKL (Phòng TCHC phô tô tài liệu gửi TV dự họp trước 15h00 ngày 13/12/2016)

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó PCM, HKL.

(đ/c Huệ - NV PTCHC ghi BB)

Thứ 6

16/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH Đoàn cơ sở;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                   

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc