• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 12 năm 2016

Thứ hai, 19/12/2016, 15:14 GMT+7
356 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 12 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 12 năm 2016  

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/12/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.    

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

20/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/12/2016

08h00

Hội trường

Hội nghị Chi bộ tháng 12 (cả ngày)

- Kiểm điểm đánh giá phân loại Chi bộ và đảng viên năm 2016;

- Xét kết nạp đảng cho quần chúng Lê Hồng Sơn.

Đ/c Pho

(P. Bí thư)

Chi ủy và đảng viên được phân công nhiệm vụ.

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (đảng viên tại bộ phận nào do Trưởng bộ phận đó thông báo và sắp xếp; đảng viên đi họp mang theo thẻ Đảng);

- Tổ công tác số 5.

Thứ 5

22/12/2016

06h30

Sân hành lễ NTHD

Dự lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo  nhân các ngày Lễ trong tháng 12/2016; sau đó CCVC,LĐ thắp nhang tại khu B2

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ (các bộ phận thông báo)

07h30

Hội trường

Hội nghị báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2016 (cả ngày).

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

P. KH&HTQT;

P. BTB,ĐNN chuẩn bị TL và báo cáo tại HN

- Ban Giám đốc;

- VC P.KH&HTQT; P. BTB,ĐNN;

- Trưởng, phó PCM, HKL; Lãnh đạo các Trạm KL và NV PDLST-GDMT.

16h00

Phòng họp

Phòng Tổ chức - Hành chính xét thi đua năm 2016

Đ/c Hồng

(Trưởng phòng)

Lãnh đạo và nhân viên PTC-HC

Toàn thể nhân viên phòng TC-HC

Thứ 6

23/12/2016

08h00

Hội trường

Hạt Kiểm lâm xét thi đua năm 2016.

Đ/c Lịch

(PGĐ/Hạt trưởng)

Văn phòng HKL

- Đ/c Trà (Phó Hạt trưởng);

- Công chức văn phòng HKL;

- Lãnh đạo các Trạm Kiểm lâm.

09h00

Phòng họp

Phòng Du lịch sinh thái - Giáo dục  môi trường xét thi đua năm 2016

Đ/c Pho

(PGĐ/Phụ trách PDL)

Lãnh đạo và NV PDL

Toàn thể nhân viên P. DLST-GDMT

14h00

Phòng họp

Họp Ban Giám đốc để xem xét, xử lý Công văn số 20/DNĐX ngày 19/12/2016 của DNTN Đức Xuân.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Thành viên dự họp

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo: Phòng KH-TC, HKL và Phòng DLST-GDMT

(Đ/c Trang - NV phòng TCHC ghi BB)

16h00

Hội trường

Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2016.

Đ/c Tài

(CT. Hội)

Hội CCB

- Đại diện Chi ủy; Ban giám đốc và BCH các đoàn thể đơn vị;

- ĐD BTV Hội CCB huyện;

- Toàn thể hội viên Hội CBB (theo DS đã gửi các bộ phận, các bộ phận thông báo cho CCVC,LĐ)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc