• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017

Thứ hai, 19/06/2017, 08:16 GMT+7
445 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/6/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h30

Hội trường

Triển khai kế hoạch làm phim tài liệu tập huấn kỹ thuật bảo tồn rùa biển với tình nguyện viên của Tổ chức IUCN.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. BTB-ĐNN

- Tình nguyện viên Tổ chức IUCN;

- Đại diện các phòng: TC-HC; HKL; DLST-GDMT và BTB-ĐNN.

15h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.         

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Các Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào.

Thứ 3

20/6/2017

16h00

Hội trường

Triển khai Kế hoạch thu gom, xử lý rác tại địa điểm bãi Bờ Đập - Bãi Giông

Đ/c Huệ

(Tổ trưởng)

-

- Đ/c Nguyễn Văn Lục (Tiểu đoàn BB2-Tổ phó);

- Các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Đức Vũ (P. KH&HTQT), Trần Thanh Tâm (Tàu BV.0152), Nguyễn Đình Trung(VP Hạt KL), Nguyễn Đình Lý(Trạm KL Bảy Cạnh), Trần Thái Bình (Trạm KL Hòn Tài).

Ghi chú: Các bộ phận thông báo cho CCVC, LĐ thuộc bộ phận mình tham dự.

Thứ 4

21/6/2017

08h30

Hội trường

Họp bàn về công tác xây dựng cơ bản và thông qua Biên bản bàn giao công tác xây dựng cơ bản.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BQLDA

- Các Phó Giám đốc;

- Đ/c Toàn, đ/c Ân

Thứ 5

22/6/2017

08h30

Hội trường

Bàn giao công tác tổ chức và công tác bảo vệ rừng, biển.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. TC-HC và HKL

- Các Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo Phòng TC-HC và HKL.

14h00

Hội trường

Triển khai ký kết hợp đồng khoanh nuôi phục hồi, bảo vệ và chăm sóc rừng năm 2017 theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND Tỉnh.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. KH-HTQT

- Các tổ chức, cá nhân nhận khoán KNPH, BV và CSR (Theo thư mời);

- Đại diện các phòng KH-TC, KH&HTQT và HKL.

Thứ 6

23/6/2017

06h00

 

Đi tham dự lớp tập huấn “Đổi mới về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh BR-VT”

Sở KH-CN

 

Đ/c Trần Đình Huệ (PGĐ)

08h30

Hội trường

Làm việc với BCH Công đoàn về tổ chức, quản lý kinh doanh dịch vụ tại hòn Bảy Cạnh

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Hùng (UV BCHCĐ)

- Ban chấp hành Công đoàn;

- Lãnh đạo Phòng DLST-GDMT;

- Trạm trưởng TKL Bảy Cạnh;

- Bà Lục Thị Mai Quỳnh.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc