• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016

Thứ ba, 27/12/2016, 16:34 GMT+7
443 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 26 tháng 12  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

26/12/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và TP Kế hoạch Tài chính đối với đ/c Toàn; Quyết định phân công đ/c Lài tạm thời phụ trách Kế toán và phụ trách phòng KH-TC.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Chi uỷ, Ban giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL và đại viện BCH các đoàn thể.

08h30

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

- Ban giám đốc;

- Các PCM, HKL.

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL và Giám đốc TT Yến sào Côn Đảo.

(Đ/c Trang - NV PTCHC ghi BB)

14h00

Hội trường Huyện ủy

Tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII.

 

 

Chi uỷ, Ban giám đốc.

16h00

Hội trường

Họp Phòng Tổ chức - Hành chính, xét khen thưởng phong trào thi đua năm 2016

Đ/c Hồng

(Trưởng phòng)

Lãnh đạo và nhân viên PTC-HC

Toàn thể nhân viên phòng TC-HC

Thứ 3

27/12/2016

08h00

Trung tâm VHTT Thể thao Huyện

 

Tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII.

 

 

 

Toàn thể đảng viên của Chi bộ  (Trừ các đ.c đã tham dự HN ngày 26/12; Các PCM, HKL thông báo cho đảng viên tham dự).

Thứ 4

28/12/2016

14h00

Hội trường

Nghe phòng KH-TC báo cáo dự kiến kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2017.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Toàn chuẩn bị báo cáo và dự kiến kế hoạch

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo và NV phòng KHTC: Đ/c Toàn, Lài, Tính;

- Lãnh đạo các PCM, HKL;

Thứ 5

29/12/2016

08h00

Hội trường

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở họp xét khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2016.

Đ/c Pho

(PCT. Thường trực HĐ)

 

Phòng TC-HC

 

- Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở (theo Quyết định số 287/QĐ-BQLVQG)

(Đ/c Huệ - NV PTCHC ghi BB)

Thứ 6

30/12/2016

14h00

Hội trường

 

Hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô năm 2015-2016 và triển khai công tác PCCCR mùa khô 2016-2017.

 

Ban chỉ đạo về kế hoạch, bảo vệ và PTR

Văn phòng HKL

- Đại diện lãnh đạo các chủ rừng;

- Thành viên Ban chỉ đạo;

- Trưởng các TKL ở đảo lớn;

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- BCH các đoàn thể;

- HĐTĐ-KT theo QĐ số 287/QĐ-BQLVQG;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc