• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 4 đến ngày 8/12/2017

Thứ hai, 04/12/2017, 08:55 GMT+7
273 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 12 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

04/12/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

14h00

Trạm KL Ông Đụng

Kiểm tra thi công công trình đường Tây Bắc-Côn Đảo khu vực Ông Câu, Ông Đụng

Đ/c Huệ

HKL, PKH-HTQT

Đại diện: Phòng KH-HTQT, Hạt Kiểm lâm và Trạm Kiểm lâm Ông Đụng

14h00

Hội trường (29 VTS)

Họp xét, bố trí nhà ở tập thể cho CCVC,LĐ; và lập Kế hoạch sửa chữa trụ sở cũ HKL thành nhà công vụ.

Đ/c Lịch

Phòng TCHC

Đại diện BCH Công đoàn, Phòng TC-HC và CCVC có đơn xin bố trí nhà ở tập thể; Đ/c Lài, Sỹ Toàn, Đình Toàn (PKH-TC).

Đ/c Trang (Phòng TC-HC) ghi BB 

Thứ 3

05/12/2017

08h00

Hội trường (29 VTS)

Tổ kiểm tra làm việc với các cá nhân liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đ/c Trà

Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB

- Các thành viên Tổ Kiểm tra;

- Các đ/c: Hồng, Hương, Ân, Sỹ Toàn, Sơn (theo thư mời của Tổ kiểm tra).

Thứ 4

06/12/2017

08h00

Hội trường (29 VTS)

Tổ kiểm tra làm việc với đảng viên được kiểm tra.

Đ/c Trà

Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB

- Các thành viên Tổ Kiểm tra;

- Đ/c Lịch.

14h00

Hội trường (29 VTS)

Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH LĐLĐ huyện Côn Đảo khóa X

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

- Các đ/c BCH CĐ; UV UBKT CĐ;

- Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ CĐ; Chủ tịch, phó CT Công đoàn bộ phận;

- Đại diện Chi ủy Chi bộ.

14h30

Bàn giao giữa BCH cũ, mới và phân công nhiệm vụ các thành viên BCH mới

Đ/c Huệ

-

Các đ/c BCH CĐ mới và BCH cũ.

16h00

Họp Tổ chuyên viên giúp việc Quỹ Bảo tồn nghe báo cáo tình hình nợ khó đòi và phương án xử lý

Đ/c Huệ

Đ/c Lài

Toàn thể thành viên tổ giúp việc Quỹ Bảo tồn.

Thứ 5

07/12/2017

08h30

Hội trường (29 VTS)

Họp kiểm điểm đ/c Nguyễn Đức Thắng

Đ/c Huệ

Đ/c Thắng

Toàn thể CBNV phòng BTB-ĐNN

14h00

Trụ sở Vườn

Đi khảo sát, kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng hồ chứa nước Suối Ớt.

Đ/c Pho

Đ/c Lịch, đ/c Ân

Đ/c Đình Huệ, đ/c Lịch và các đ/c Sơn, Trà, Ân, Mạnh Hùng.

15h30

-

Đ/c Trần Đình Huệ đi công tác tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 07 - 10/12/2017.

-       

-

-

Thứ 6

08/12/2017

08h30

Hội trường (29 VTS)

Làm rõ trách nhiệm của ông Trần Duy Lịch trong việc đề xuất lập dự án xây dựng hồ chứa nước Suối Ớt.

Đ/c Pho

Đ/c Lịch, đ/c Ân (chuẩn bị đầy đủ HS liên quan và chủ trương lập DA hồ chứa nước Suối Ớt)

- Đ/c Lịch;

- Các đ/c: Trà, Sơn, Ân, Mạnh Hùng, Hồng

Đ/c Trang (Phòng TC-HC) ghi BB

* Lưu ý: HS liên quan đề nghị gửi các thành viên dự họp chậm nhất là 14h00 ngày thứ 5 (07/12/2017)

14h00

TP Phan Thiết, tỉnh BT

Dự Hội nghị Quốc gia về Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (từ ngày 08-09/12/2017).

Tổng cục Thủy sản

-

Đ/c Đình Huệ

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH Công đoàn;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                    

                 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc