Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Lịch làm việc từ ngày 9/4 đến ngày 15/4/2018

Thứ hai, 09/04/2018, 09:03 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 08 tháng 4 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC             

Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018                                         

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

09/4/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

Thứ 3

10/4/2018

08h00

Phòng họp VQG

Nghe Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh đơn kiến nghị của ông Phạm Thành Đúng và làm việc với các ông, bà: Nguyễn Sỹ Toàn, Đỗ Thị Hiến, Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Thùy Thuận, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Thành Đúng về các khoản công nợ và tình hình bàn giao thủ quỹ, tiền mặt của cơ quan kể từ khi bà Nguyễn Thị Bích Hồng thôi làm nhiệm vụ thủ quỹ

Đ/c Pho

- Ban Thanh tra ND;

- Phòng TC-HC

- Các cá nhân có liên quan

(chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, BB bàn giao, bản tường trình…)

Theo Giấy mời của cơ quan

 

14h00

Phòng họp VQG

Nghe Báo cáo kết quả kiểm tra lấn chiếm rừng ngoài Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

Đ/c Trà, TKL Cơ Động

Hạt trưởng, Hạt Phó, Tổ Kiểm lâm Cơ Động, VP Hạt (Đ/c Doãn – Ghi biên bản). Ông Lê Hồng Sơn- Phòng KHHTQT

16h00

Phòng họp VQG

Làm việc với ông Nguyễn Sỹ Toàn và Phòng KHTC nghe báo cáo kết quả cung cấp bổ sung Báo cáo tài chính năm 2014, số liệu tài sản cho Tổ kiểm toán FAC ra Báo cáo kiểm toán

Đ/c Pho

Ông Nguyễn Sỹ Toàn

Toàn thể Phòng KH-TC

Thứ 4

11/4/2018

7h00

Các trạm, tổ Kiểm lâm

Kiểm tra các trạm, tổ Kiểm lâm: Cơ Động; Bến Đầm; Cỏ Ống; Ông Đụng.

Đ/c Trà

Đ/c Hậu và các trạm, tổ Kiểm lâm

Toàn thể trạm, tổ trưởng nhân viên các trạm, tổ kiểm lâm.

8h00

Ông Đụng

Hướng dẫn Công ty kiến trúc Vũng Tàu đo vẽ thiết kế xây dựng Vườn thực vật

Đ/c Sơn

Đ/c Sơn

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trạm Kiểm lâm Ông Đụng.

Thứ 5

12/4/2018

8h00

Phòng họp VQG

 Nghe báo kết quả chương trình TNV bảo tồn rùa biển từ năm 2014 đến năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đ/c Pho

Phòng BTB&ĐNN

Ông Trần Đình Huệ-PGĐ

Toàn thể Phòng BTB&ĐNN

Đại diện Bộ phận kế toán Phòng KH-TC

Đại diện Phòng KH&HTQT

Thứ 6

13/4/2018

09h00

Phòng họp VQG

Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành Phòng Tổ chức-Hành chính.

Đ/c Pho

Đ/c Hồng

Đ/c Trung và tất cả viên chức, nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính.

14h00

Phòng họp VQG

Họp thống nhất với các cơ quan đơn vị tham gia thu gom xử lý rác tại các đảo nhỏ đợt 1/2018.

Đ/c Huệ

P. DLST

- Ông Trần Đình Huệ (Phó Giám đốc);

- Đại diện lãnh đạo: BCH Quân sự huyện; Đồn Biên phòng huyện; Huyện đoàn; Công an huyện; Trạm Ra đa 590, Trạm Ra đa 32; Công ty TNHH Côn đảo resort; Chi nhánh CTCP Cam Ly; Chi nhánh Tổng CTDL Sài Gòn Côn Đảo; Trưởng 10 Khu dân cư; Các chủ phương tiện tham gia thu gom xử lý rác; Các Tổ trưởng thu gom xử lý rác.  

Thứ 7

Ngày 14/4/2018

08h00

Cầu cảng vòng đảo

Kiểm tra công tác BHLĐ, AT,VSLĐ và công tác các trạm Kiểm lâm: Hòn Tài; Hòn Bà; Tre Nhỏ; Tre Lớn; Đầm Tre; Bảy Cạnh; Bãi Dương; Hòn Cau

Đ/c Huệ (PGĐ,CT Công đoàn)

- Đ/c Trà (PCT CĐ), Đ/c Trung (Phòng TC-HC)

- Đ/c Hậu (nội dung Kiểm tra của HKL).

Theo Kế hoạch của BCH Công Đoàn và theo Kế hoạch 03/KH-HKL ngày 21/3/2018 của Hạt Kiểm lâm.

CN

15/4/2018

07h00

Cầu cảng mới đi Hòn Cau

Họp giao ban Hạt Kiểm lâm Quý I và triển khai công tác quý II

Đ/c Pho

Văn phòng Hạt

Theo Kế hoạch 03/KH-HKL ngày 21/3/2018 của Hạt Kiểm lâm và theo thư mời của Hạt Kiểm lâm.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;        

- Các PCM và HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH PHÒNG TC-HC      

 

 Giới hạn tin theo ngày :