Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669

Lịch làm việc

- Xác định sức chứa du lịch cụ thể tại hòn Bảy Cạnh (bao ...  

Thứ hai, 23/01/2017, 11:44 GMT+7
- Xác định sức chứa du lịch cụ thể tại hòn Bảy Cạnh (bao gồm: số lượng du khách tối đa tới hòn Bảy Cạnh vào ban ngày và ban đêm).  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất một kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh mộ
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 ...

Thứ hai, 16/01/2017, 10:18 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC  Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 ...

Thứ tư, 11/01/2017, 14:01 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC  Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 06 tháng 01 ...

Thứ ba, 03/01/2017, 20:19 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 06 tháng 01 năm 2017
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 ...

Thứ ba, 27/12/2016, 16:34 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 12 ...

Thứ hai, 19/12/2016, 15:14 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 12 năm 2016
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...


Giới hạn tin theo ngày :