• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014

Thứ ba, 05/08/2014, 07:41 GMT+7
2248 xem
Chia sẻ:

Về Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thường năm 2013 (xem tại đây).

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc