Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669

Qui chế, qui định

Quyểt đinh số: 62/QĐ-BQLVQG ngày 19/2/2016

Thứ ba, 23/02/2016, 08:34 GMT+7
Quyểt đinh số: 62/QĐ-BQLVQG ngày 19/2/2016
Về việc Ban hành qui chế chi tiêu nội bộXem tại đây

Đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm ...

Thứ tư, 13/01/2016, 10:48 GMT+7
Đóng góp ý kiến dự thảo  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ...

Quyết định số 231/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015

Thứ ba, 03/11/2015, 15:18 GMT+7
Quyết định số 231/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015
Về việc ban hành Nội quy vào Vườn quốc gia Côn ĐảoXem tại đây

Quyết định số 230/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015

Thứ ba, 03/11/2015, 15:12 GMT+7
Quyết định số 230/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015
Về việc thu hồi bãi bỏ văn bảnXem tại đây

Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Thứ hai, 08/12/2014, 16:44 GMT+7
Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014
Về viêc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại ...

Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Thứ hai, 08/12/2014, 15:42 GMT+7
Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014
Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. Xem ...


Giới hạn tin theo ngày :