Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669

Tin tức

- Xác định sức chứa du lịch cụ thể tại hòn Bảy Cạnh (bao gồm: số lượng du khách tối đa tới hòn Bảy Cạnh vào ban ngày và ban đêm). - Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất một kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh mộ  

Thứ hai, 23/01/2017, 11:44 GMT+7
- Xác định sức chứa du lịch cụ thể tại hòn Bảy Cạnh (bao gồm: số lượng du khách tối đa tới hòn Bảy Cạnh vào ban ngày và ban đêm).  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất một kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh mộ
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Côn Đảo, ngày 23 tháng 01 ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017

Thứ hai, 16/01/2017, 10:18 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC  Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Côn Đảo, ngày 16 tháng 01 ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017

Thứ tư, 11/01/2017, 14:01 GMT+7
LỊCH LÀM VIỆC  Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Côn Đảo, ngày 09 tháng 01 ...