Thông báo kết quả xét tuyển công chức, viên chức năm 2016.

Thứ sáu, 28/10/2016, 17:29 GMT+7

Trên cơ sở báo cáo kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo;

Trên cơ sở báo cáo kết quả xét tuyển công chức của Phòng Tổ chúc-Hành chính thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo:

- Kết quả xét tuyển viên chức và danh sách những người dự kiến trúng tuyển viên chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (xem tại đây). 

- Kết quả xét tuyển công chức và danh sách những người dự kiến trúng tuyển công chức kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo (xem tại đây). 

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả xét tuyển, nộp đơn phúc khảo về Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2016 (đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức), và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2016 (đối với thí sinh tham gia xét tuyển công chức)

Tin: Xuân Đà.


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo