Công văn số 54-CV/CB v/v thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ hai, 19/06/2017, 15:08 GMT+7

Công văn số 54 -CV/CB về việc thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 11/4/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy (xem tại đây).

Bản mẫu Kế hoạch tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa XII (tải tại đây).

Bản mẫu Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tải tại đây).


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo