Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 giữa Hạt Kiểm lâm Côn Đảo và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện

Thứ tư, 19/07/2017, 15:31 GMT+7

Trong những năm qua, công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn huyện Côn Đảo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo đúng mức và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, Các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Biên phòng đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 14/7/2017, tại trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các lực lượng: Công an, Quân đội, Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện UBND huyện Côn Đảo, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ảnh: Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo

Trong không khí sôi nổi, đoàn kết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những phát biểu thẳng thắn, tâm huyết góp ý cho công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị phối hợp trong thời gian qua, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ nên đã bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Ông Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo phát biển tại Hội nghị giao ban. Ảnh: Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo

Trong những năm qua, công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn huyện Côn Đảo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo đúng mức và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, Các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Biên phòng đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 14/7/2017, tại trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các lực lượng: Công an, Quân đội, Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện UBND huyện Côn Đảo, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ảnh: Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo

Trong không khí sôi nổi, đoàn kết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những phát biểu thẳng thắn, tâm huyết góp ý cho công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị phối hợp trong thời gian qua, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ nên đã bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, an ninh, trật tự và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Ông Nguyễn Khắc Pho – Giám đốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo phát biển tại Hội nghị giao ban.

Ảnh: Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo