Nghị quyết qui định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ ba, 19/12/2017, 07:25 GMT+7

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND về việc qui định mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo.

Xem tải tại đây!


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo