• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Thông tin về rùa biển

Chương trình bảo tồn rùa biển được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của bảo tồn biển, bảo tồn rùa biển thông qua việc tạo cơ hội cho họ tham gia vào công tác tuần tra, bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ tại đảo Hòn Cau; đồng thời, đào tạo đội ngũ tình nguyện viên có hiểu biết và kỹ năng, có thể giúp đỡ cán bộ chuyên môn tại các khu bảo tồn biển trong công tác bảo tồn rùa biển; mặt khác, tăng cường năng lực truyền thông cho các khu bảo tồn biển.

Video khác
Rùa biển - sứ giả đại dương

Rùa biển - sứ giả đại dương