Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Events

Về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Wednesday, 14/12/2016, 09:45 GMT+7

Phòng Tổ chức – Hành chính kính gửi Công văn triển khai và các biểu mẫu phục vụ xét khen thưởng, tổng kết phong trào thi đua năm 2016 như sau:

- Công văn số 369/BQLVQG-TDKT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016 (Tải tại đây).

- Mẫu Báo cáo thành tích (Tải tại đây).

- Phụ lục hồ sơ đề nghị khen thưởng (Tải tại đây).

Xuân Đà.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với Ban chỉ huy ...

Wednesday, 07/09/2016, 14:47 GMT+7
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo thực hiện chiến dịch thu gom, xử lý rác tại một số đảo nhỏ.
Vườn quốc gia Côn Đảo có diện tích quản lý, bảo vệ gần 20.000 ha (có 14.000 ha biển) bao gồm 14 đảo, nhiều bãi ...

Thông báo về việc xét khen thưởng thành tích khuyến học, ...

Sunday, 21/08/2016, 22:12 GMT+7
Thông báo về việc xét khen thưởng thành tích khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016
HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ...

Thông báo Về việc xét khen thưởng thành tích khuyến học, ...

Sunday, 21/08/2016, 22:10 GMT+7
Thông báo  Về việc xét khen thưởng thành tích  khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016
HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ...

Thông báo Về việc xét khen thưởng thành tích khuyến học, ...

Sunday, 21/08/2016, 22:04 GMT+7
Thông báo  Về việc xét khen thưởng thành tích  khuyến học, khuyến tài năm học 2015-2016
HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CÔN ĐẢO CHI HỘI KHUYẾN HỌC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ...


Search date :