Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Vườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn ĐảoVườn quốc gia Côn Đảo
Con Dao National Park+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Legal Documents

Quyết định số 230/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015

Tuesday, 03/11/2015, 15:12 GMT+7
Quyết định số 230/QĐ-BQLVQG ngày 26/10/2015
Về việc thu hồi bãi bỏ văn bảnXem tại đây

Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Monday, 08/12/2014, 16:44 GMT+7
Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 28/3/2014
Về viêc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại ...

Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Monday, 08/12/2014, 15:42 GMT+7
Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014
Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. Xem ...

Quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Monday, 08/12/2014, 10:41 GMT+7
Quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 03/11/2011
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia ...

Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Monday, 08/12/2014, 10:37 GMT+7
Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 03/5/2012
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia ...

Quyết định số: 120/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Monday, 08/12/2014, 10:26 GMT+7
Quyết định số: 120/QĐ-TTg ngày 21/01/2009
Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...


Search date :