• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017

Monday, 14/08/2017, 08:10 GMT+7
509 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 14 tháng 8 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

14/8/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

09h30

Hội trường

Giao ban đơn vị

Đ/c Pho

Các bộ phận và các tổ đấu thầu, thẩm định đấu thầu

- Ban giám đốc;

- Trưởng, phó hoặc PT các bộ phận

- Tổ trưởng và CV các tổ đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu.

14h00

Phòng họp

Phòng KH&HTQT báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kiếm điểm ông Lê Xuân Đà. 

 

Đ/c Sơn

 

Viên chức

P. KH&HTQT

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- Viên chức phòng KH&HTQT.

Thứ 3

15/8/2017

08h30

Hội trường

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Ban Giám đốc; Chi ủy;

- Trưởng, phó PCM, HKL;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ.

Thứ 4

16/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

17/8/2017

 

 

Giám đốc và đ/c Sỹ Toàn đi công tác Vũng Tàu họp với các Sở: Tài chính, Xây dựng về sửa chữa Trạm giao dịch Vũng Tàu

-

-

Giám đốc và đ/c Sỹ Toàn.

Thứ 6

18/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- BCH  các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments