• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 18 đến ngày 23/12/2017

Monday, 18/12/2017, 14:04 GMT+7
495 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 17 tháng 12 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

18/12/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và ĐD các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Phòng họp HKL

Họp triển khai công tác khảo sát vị trí xây dựng công trình hồ chứa nước PCCCR theo thư mời số 397/BQLVQG ngày 12/12/2017 (cả ngày).

Đ/c Huệ

PTCHC (xe, nước uống); P KH&HTQT (mẫu BB khảo sát,bản đồ, GPS ); TKL Ông Đụng, Cỏ Ống (rựa phát)

- ĐD: Sở NN&PTNT; Công ty TNHH tư vấn Trường ĐH Thủy Lợi; Công ty Cổ phần XDDV Phú Mỹ; Công ty TNHH TMDVKT Thành Nam Á

- Lãnh đạo: HKL;  P.KH&HTQT (ghi BBKS); Trạm KL Ông Đụng; Cỏ Ống.

14h00

Phòng KH-TC và tàu BV0152

Làm việc với đoàn đăng kiểm tàu BV0152

Đ/c Toàn, đ/c Xiêm

Đ/c Toàn, đ/c Xiêm (chuẩn bị HS và trực tiếp làm việc với đoàn)

Đ/c Toàn, đ/c Xiêm và đoàn đăng kiểm.

* Phòng TC-HC bố trí xe đón đoàn lúc 09h30.

Thứ 3

19/12/2017

08h30

Phòng họp HKL

Họp Hội đồng kỷ luât viên chức Nguyễn Sỹ Toàn

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

Thành viên HĐKL theo QĐ số 326/QĐ-BQLVQG và ông Nguyễn Sỹ Toàn.

09h30

Phòng họp HKL

Họp đánh giá, phân loại VC, NLĐ Phòng DLST và GDMT năm 2017.

Đ/c Tuấn

VC, NLĐ phòng DLST và GDMT

- Đ/c Huệ - PGĐ phụ trách Du lịch;

- Đ/c Lịch - PGĐ phụ trách GDMT;

- VC, NLĐ phòng DLST và GDMT.

15h00

Phòng họp HKL

Chi ủy họp nghe Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo của Chi bộ kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm kỷ luật đối với đ/c Trần Duy Lịch

Đ/c Pho

Tổ kiểm tra theo Quyết định số 05

 

- Các đ/c Chi ủy và đ/c Lịch

- Các thành viên Tổ kiểm tra

 

Thứ 4

20/12/2017

08h30

Phòng họp Khối MT& các đoàn thể huyện

Thảo luận Tổ đại biểu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI

-

-

Ông Nguyễn Khắc Pho-Đại biểu HĐND huyện.

14h00

Phòng họp UBND huyện

Họp thường trực HĐND huyện nghe báo cáo kết quả thảo luận Tổ đại biểu

TTr HĐND huyện

-

Ông Nguyễn Khắc Pho (từ 14-16h00)

16h00

Phòng họp HKL

Nghe các Phó Giám đốc, Phòng KH-TC và các Bộ phận chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện, công tác giải ngân  các chương trình, đề án, công tác XDCB năm 2017

Đ/c Pho

Các PGĐ; Phòng KHTC và các bộ phận chuyên môn

Các Phó Giám đốc, Phòng KH-TC ( đ/c Lài, Sỹ Toàn, Đình Toàn, Ân), đ/c Hồng, Thắng, Tuấn, Trà, Trung, Hậu, Sơn.

Thứ 5

21/12/2017

08h00

Đồn Biên phòng Côn Đảo

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ biển, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Côn Đảo

Đ/c Tuấn

Đ/c Đà phối hợp 1 VC Phòng KH-HTQT và 01 CC Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Lịch (PGĐ BQL VQG CĐ).

- Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Côn Đảo

08h00

Hội trường UBND huyện

Tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Côn Đảo khóa XI (02 ngày từ 21-22/12)

TTr HĐND huyện

 

- Ông Nguyễn Khắc Pho-Đại biểu HĐND huyện;

- Ông Trần Đình Huệ-PGĐ đại diện BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

Thứ 6

22/12/2017

14h00

Hội trường Công an Côn Đảo

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ biển, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo

Đ/c Tuấn

Đ/c Đà phối hợp 1 VC Phòng KH và HTQT; 01 CC Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Lịch (PGĐ BQL VQG CĐ).

- Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo

14h00

Phòng họp HKL

Tổng kết hoạt động: CCB, Công đoàn, BCH Quân sự cơ quan và Họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐNDVN, 28 năm ngày truyền thống CBBVN

Trưởng 3 đơn vị

Đ/c Phùng Hùng, đ/c Hồng và đ/c Trà

ĐD Chi ủy, lãnh đạo đơn vị và đoàn viên CĐ,  Hội viên hội CCB, lực lượng DBĐV, DQTV theo danh sách mời tham dự.

16h00

Phòng họp HKL

Chi bộ họp nghe Tổ kiểm tra Báo cáo và thông qua dự thảo TBKL kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đ/c Trần Duy Lịch

Đ/c Pho

Tổ kiểm tra theo Quyết định số 05

Toàn thể đảng viên Chi bộ

Thứ 7

23/12/2017

08h30

Phòng họp HKL

Họp Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật ông Lê Tiến Dũng

Chủ tịch HĐKL

Thư ký HĐKT và Hạt Kiểm lâm

- Các thành viên Hội đồng kỷ luật

- Ông Lê Tiến Dũng.

09h30

Phòng họp HKL

Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017

Chủ tịch HĐKH

Phòng KH-HTQT

Thành viên HĐKH cơ sở và CCVC có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

* Các cá nhân có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đề nghị nộp về Thường trực Hội đồng (qua PKH-HTQT) trước ngày 20/12/2017

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH Công đoàn, Cựu chiến binh;

- BCH Quân sự cơ quan;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                                        

                                                

 

Chia sẻ:
comments