• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 23 tháng 01 năm 2017 đến ngày 03 tháng 02 năm 2017

Monday, 23/01/2017, 11:44 GMT+7
584 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 23 tháng 01  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 23 tháng 01 năm 2017 đến ngày 03 tháng 02 năm 2017   

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

23/01/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

15h00

Hội trường

Bầu Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ sở nhiệm kỳ 2017-2018

Đ/c Hồng

(CT. CĐCS)

BCH Công đoàn

- BCH Công đoàn;

- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Thứ 3

24/01/2017

08h00

Hội trường

Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thiệt hại vật chất do quần thể Khỉ đuôi dài gây ra

Đ/c Sơn

(TP. KH&HTQT)

Đ/c Ngà

- Nhân viên Phòng KH&HT và cáC cơ quan, đơn vị liên quan (theo thư mời).

Thứ 4

25/01/2017

06h30

 Sân hành lễ NTHD

Dự Lễ viếng Nghĩa trang và Đền thờ Côn Đảo nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN và tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

-

-

- Lãnh đạo đơn vị;

- CCVC, LĐ đơn vị

08h00

Hội trường

Trang trí Trụ sở, Hội trường đón xuân Đinh Dậu 2017

Phòng TCHC

Các đ/c liên quan

- Các đ/c: Thuận, Lý Tâm, Hồ Huệ (TCHC); Tính, Hiến (KHTC), Lộc, Mùi (PDL); Đà, Vũ (PKH-HTQT).

- Các nhân viên tàu BV0152: Dọn vệ sinh, trang trí tại Tàu.

14h00

Hội trường

Xét nâng lương trước thời hạn năm 2016 cho CCVC,LĐ.

Đ/c Pho

(CT.Hội đồng)

P. TC-HC

 

 Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn (theo Khoản 1, Điều 13 Quy chế xét nâng lương trước thời hạn)

15h00

Hội trương

Xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” năm 2017

Đ/c Pho

(PCT.Hội đồng)

P. TC-HC

 

Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở (theo Quyết định số 35/QĐ-BQLVQG ngày 23/01/2017).

16h00

Hội trường

Giao ban đơn vị; quán triệt một số nội dung công việc trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Các PCM, HKL

Ban giám đốc; đại diện các PCM, HKL

Thứ 5

26/01/2017

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (29 tết) - Trực tết theo Kế hoạch

 

 

 

Thứ 6

27/01/2017

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (30 tết) - Trực tết theo Kế hoạch

 

 

 

09h00

Hội trường

Tổ chức cho CCVC,LĐ đón tất niên

Ban Giám đốc

Phòng TCHC

Ban Giám đốc và CCVC,LĐ đơn vị (các bộ phận thông báo cho CCVC,LĐ)

Thứ 7

28/01/2017

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mùng 1 tết) - Trực tết theo Kế hoạch

 

 

 

Chủ nhật

29/01/2017

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mùng 2 tết) - Trực tết theo Kế hoạch

 

 

 

Thứ 2

30/01/2017

 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mùng 3 tết) - Trực tết theo Kế hoạch

 

 

 

Thứ 3

31/01/2017

 

 

Nghỉ bù

 

 

 

Thứ 4

01/02/2017

 

 

Nghỉ bù

 

 

 

Thứ 5

02/02/2017

07h00

 

Làm việc bình thường

 

 

 

07h00

 

Tuần tra liên ngành đầu xuân Đinh Dậu 2017

Đ/c Lịch

(PGĐ/HT)

Hạt Kiểm lâm

Theo Kế hoạch tuần tra đầu năm được UBND huyện Côn Đảo phê duyệt

Thứ 6

03/02/2017

09h00

 

Họp mặt đầu xuân và quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng THCH; các PCM, HKL

Ban Giám đốc và CCVC,LĐ đơn vị (các bộ phận thông báo, sắp xếp cho CCVC,LĐ tham dự.)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Hội đồng TĐKTCS;

- Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn;

- Lưu: VT.  

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

                                             

Chia sẻ:
comments