• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 4/3 đến 9/3/2018

Monday, 05/03/2018, 08:48 GMT+7
1141 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 03 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 09 tháng 03 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Chủ nhật

04/3/2018

06h30

Trạm KL

Hòn cau

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc (theo KH số 20/KH-CĐVQG-BQLDT-CTCC)

 

Đ/c Huệ

 

BCH Công đoàn

- ĐD LĐLĐ huyện;

- ĐD Chi ủy, lãnh đạo, BCH Công đoàn BQLVQG, BQLDT Côn Đảo, BQL CTCC huyện CĐ, phóng viên Đài TT-TH huyện và ĐV, nữ CCVC,LĐ 03 đơn vị.

Thứ 2

05/3/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVCVP BQLVQGCĐ; ĐD các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Trụ sở VQG

Tiếp tục dọn mặt bằng và đào hố trồng Thiên tuế tại Trụ sở cơ quan ( từ ngày thứ 2 đến hết ngày thứ 3)

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện

- Phòng KH&HTQT (03 người);

-Phòng BTB,ĐNN (03 người);

- Phòng TC-HC (02 người)

- Hạt Kiểm Lâm (04 người)

09h00

Phòng họp VQG

Nghe PKH-TC báo cáo chi tiết nguồn kinh phí PA nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2018

 

Đ/c Pho

 

- Phòng KH-TC

- Hạt Kiểm lâm

- Đại diện các bộ phận: Đ/c Trà, Doãn Sỹ Toàn, Hiệp, Đức Tuấn, Phùng Hùng.

- Đ/c Trung (Phòng TC-HC) ghi BB.

10h30

Phòng họp VQG

Họp Chi ủy cho ý kiến:

- Nhận xét đánh giá đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Trạm trưởng, Trạm phó Trạm KL.

- Thảo luận cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Chi bộ để xin chủ trương BTV Huyện ủy

 

Đ/c Pho

 

Chi ủy

 Các đồng chí Chi ủy

15h00

Phòng họp VQG

Phòng TCHC họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2017 cho VC,LĐ.

Đ/c Hồng

Đ/c Trung

Toàn thể VC, nhân viên PTCHC

Thứ 3

06/3/2018

08h00

Hội trường UBND

Tham dự lễ giao, nhận quân năm 2018

UBND huyện

 

Đ/c Trần Đình Huệ - PGĐ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan

08h00

-

Đ/c Giám đốc đi công tác Vũng Tàu theo kế hoạch

-

-

-

10h00

Phòng họp VQG

Hạt Kiểm lâm họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2017 cho CC.

Đ/c Trà

VP. HKL

- Lãnh đạo, CCVP HKL; Lãnh đạo  các Trạm, Tổ KL (HKL thông báo).

- ĐD CĐBP Kiểm lâm.

10h30

Phòng BTB

Phòng BTB,ĐNN họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2017 cho VC.

Đ/c Hùng

Đ/c Vững

Toàn thể VC phòng BTB-ĐNN

16h00

Phòng họp VQG

Nghe phòng KH&HTQT báo cáo chi tiết kế hoạch tổ chức đón nhận cây di sản

Đ/c Huệ

P.KH&HTQT

- Toàn thể VC Phòng KH&HTQT

- Lãnh đạo phòng KH-TC

Thứ 4

07/3/2018

08h00

Đường đi hang Đức Mẹ

Khảo sát lập, chọn đánh dấu để phát tuyến đường vào cây di sản phục vụ lễ đón nhận cây Di sản.

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT

- PGĐ Trần Đình Huệ

- Phòng KH&HTQT: 02 VC;

- Trạm KL Ông Đụng: 01 CC (HKL thông báo)

10h30

Phòng BTB

Họp phân công nhiệm vụ cho viên chức phòng  năm 2018

Đ/c Hùng

Đ/c Vững

Toàn thể VC phòng BTB-ĐNN

Thứ 5

08/3/2018

14h00

Phòng họp VQG

Làm việc với Công ty TNHH Resort đất dốc thảo luận Phương án hợp tác phục hồi bãi đẻ cho rùa biển tại bãi Đất Dốc

Đ/c Huệ

- PBTB&ĐNN - P TCHC gửi thư mời

ĐD Công ty TNHH Resort Đất dốc; Lãnh đạo VQG; P.BTB&ĐNN; Hạt Kiểm lâm; P.KH-TC; P. KH&HTQT

Thứ 6

09/3/2018

09h00

Phòng họp VQG

Xét nâng lương trước thời hạn cho CCVCLĐ do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đ/c Lịch

Phòng TCHC

Đại diện Chi ủy; BCH Công đoàn cơ sở và đại diện các PCM, đơn vị trực thuộc.

10h00

Phòng họp VQG

Xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017”

Đ/c Huệ

Phòng TCHC

Thành viên HĐ Thi đua-Khen thưởng cơ sở.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;              

- Các PCM và HKL;

- BCH Công đoàn;

- HĐTĐ-KT cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments