• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Giáo Dục Môi Trường

14/09/2018

Ngày 01/9/2018 vừa qua, được sự đồng ý và hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, Đoàn cơ sở Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa (Chi đoàn khối Đảng, Chi đoàn Tài chính - Kế hoạch) tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Đầm Quốc - Hòn Bà.

10/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BQLVQG ngày 23/3/2018 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; Phương án phối hợp phục hồi, bảo tồn bãi đẻ của rùa biển tại bãi Đất Dốc huyện Côn Đảo giai đoạn 2018-2020 giữa Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo với Công ty TNHH Côn Đảo Resort (Sixsenses). Ngày 31/8/2018 và ngày 08/9/2018, tại hội trường Tiểu đoàn Bộ binh 2 và Tiểu đoàn 792, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Vườn) đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo tổ chức 02 buổi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho các quân nhân mới nhập ngũ.