Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014 Tour Du Lich Con Dao, Du Lịch Côn Đảo Giá Rẻ 2014
9/10 112 bài đánh giá
Du lịch Côn ĐảoDu lịch vườn quốc gia Côn ĐảoDu lich Con DaoVườn quốc gia Côn Đảo
Vườn quốc gia Côn Đảo+84 (64) 3.830.669, 0983.830.669

Qui chế, qui định

Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Thứ hai, 08/12/2014, 15:42 GMT+7
Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. Xem ...

Quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Thứ hai, 08/12/2014, 10:41 GMT+7
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia ...

Quyết định số: 811/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Thứ hai, 08/12/2014, 10:37 GMT+7
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia ...

Quyết định số: 120/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Thứ hai, 08/12/2014, 10:26 GMT+7
Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...

Các qui chế, qui định BQL Vườn quốc gia Côn Đảo mới ban hành

Thứ sáu, 09/11/2012, 10:17 GMT+7
1. QĐ ban hành Quy chế xét thi đua khen thưởng - Tải về2. QĐ ban hành Quy chế quản lý tài sản - ...

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thứ tư, 11/04/2012, 15:03 GMT+7
Tải về


Giới hạn tin theo ngày :