• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn" năm 2019

Thứ tư, 30/01/2019, 07:08 GMT+7
88 xem
Chia sẻ:
Thông báo số 09/TB-BQLVQG ngày 29/01/2019 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn" năm 2019. Xem chi tiết tại đây!
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc