• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ

Tuesday, 24/12/2013, 15:03 GMT+7
7343 xem
Chia sẻ:

Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường là nhiệm vụ trọng tâm của Vườn quốc gia Côn Đảo vì vậy công tác này luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống, tổ chức lực lượng bảo vệ được bố trí những nơi trọng yếu, có đa dạng sinh học cao và nơi nhạy cảm về các tác hại đối với Tài nguyên – Môi trường trong đó có tác hại từ con người.

Tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đới hải đảo và các loài động thực vật đặc hữu và quí hiếm của Côn Đảo.
Tham quan, nghiên cứu các hệ sinh thái biển, tìm hiểu các dự án về biển và công tác bảo tồn các sinh vật biển như công tác bảo tồn rùa biển, phục hồi, nuôi cấy san hô, di dời, khoanh nuôi những loài hải sản quí hiểm như trai Tai tượng, ốc Vú nàng.
Tại đây chúng ta vừa có thể ngắm cảnh kết hợp với việc nghiên cứu khoa học
Hệ thống bảo vệ bao gồm 01 văn phòng, 01 đội Kiểm lâm Cơ động, 09 trạm kiểm lâm trực thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc Gia Côn Đảo. Lực lượng bảo vệ bao gồm 50 kiểm lâm viên. Cùng với lực lượng kiểm lâm bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường còn có lực lượng Vũ trang ( Biên phòng, Quân đội, Công an ), đội Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, các tổ Quần chúng Bảo vệ rừng trong các khu dân cư.
Một số công tác trọng tâm của chương trình bảo vệ là :
- Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên – Môi trường;
- Tuần tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Cũng cố, xây dựng, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm và các tổ Quần chúng bảo vệ rừng;
- Phối kết hợp cùng với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo vệ;
- Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, tài nguyên biển;
- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đồng thời đề xuất các cơ quan chức năng xử lý trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ thủy sản;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.
Hiệu quả của chương trình bảo vệ đã giúp cho Vườn quốc gia Côn đảo làm tốt chức năng bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ sinh cảnh, môi trường của các loài động, thực vật hoang dã trên địa bàn Côn Đảo.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc