• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO THÔNG QUA XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO BAN QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG.

Thursday, 15/01/2015, 15:28 GMT+7
6096 xem
Chia sẻ:

+ Địa điểm thực hiện: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Kinh phí thực hiện: 1.212. 723.750 VND (tương đương: 58.304 USD)

+ Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

+ Đơn vị tài trợ: Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF)

+ Kinh phí tài trợ: 1.039.736.250 đồng (tương đương với 49.987 USD)

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013

1. Mục tiêu: Bảo tồn có hiệu quả tài nguyên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Côn Đảo.

2. Các hoạt động của Dự án:

- Tăng cường thực thi pháp luật thông qua xây dựng năng lực, củng cố ranh giới và đẩy mạnh hoạt động của các nhóm bảo vệ tại Khu dân cư.

- Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường sử dụng bền vững các loài thủy sản và hoạt động du lịch sinh thái.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết bị cho Dự án

- Máy laptop: 01 cái

- Máy quay phim kỹ thuật số: 01 cái

- Máy chụp hình kỹ thuật số: 02 cái

- Máy định vị cầm tay: 05 cái

- Máy Ống nhòm: 05 cái

4. Đánh giá kết quả thực hiện

Dự án “ Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Côn Đảo thông qua xây dựng năng lực cho Ban quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng ” được thực hiện với sự hỗ trợ về tài chính của Quỹ bảo tồn Việt Nam đã góp phần tích cực nâng cao năng lực cho công chức, viên chức  Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Ban điều hành các Khu dân cư về quản lý, giám sát đa dạng sinh học; Nâng cao nhận thức về môi trường, về bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học và khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia vào các họat động bảo tồn đa dạng sinh học rừng, biển.

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc