• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

bảo vệ rùa biển

Chương trình bảo tồn rùa biển được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị và tầm quan trọng của bảo tồn biển, bảo tồn rùa biển thông qua việc tạo cơ hội cho họ tham gia vào công tác tuần tra, bảo vệ rùa biển tại các bãi đẻ tại đảo Hòn Cau; đồng thời, đào tạo đội ngũ tình nguyện viên có hiểu biết và kỹ năng, có thể giúp đỡ cán bộ chuyên môn tại các khu bảo tồn biển trong công tác bảo tồn rùa biển; mặt khác, tăng cường năng lực truyền thông cho các khu bảo tồn biển.

Video khác
Hành trình cứu hộ rùa biển tại Côn Đảo

Hành trình cứu hộ rùa biển tại Côn Đảo

Rùa biển - sứ giả đại dương

Rùa biển - sứ giả đại dương

Rùa biển - sứ giả đại dương

Rùa biển - sứ giả đại dương

Rùa biển - Xứ giả đại dương

Rùa biển - Xứ giả đại dương

Bảo vệ rùa biển

Bảo vệ rùa biển

bảo vệ rùa biển

bảo vệ rùa biển