• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Đừng để lại gì ở Côn Đảo ngoài những dấu chân và yêu thương

https://condaopark.com.vn/vnt_upload/video/YYng_YY_lYi_gi_Y_Con_YYo_ngoai_nhYng_dYu_chan_va_yeu_thYYng_1.mp4
Video khác
Rùa biển và rác nhựa ở Côn Đảo - Sea turtle and plastic waste in Con Dao (1)

Rùa biển và rác nhựa ở Côn Đảo - Sea turtle and plastic waste in Con Dao (1)

Rác nhựa ở Côn Đảo - Plastic waste in Con Dao

Rác nhựa ở Côn Đảo - Plastic waste in Con Dao

Đừng để lại gì ở Côn Đảo ngoài những dấu chân và yêu thương

Đừng để lại gì ở Côn Đảo ngoài những dấu chân và yêu thương

Đừng để lại gì ở Côn Đảo ngoài những dấu chân và yêu thương

Đừng để lại gì ở Côn Đảo ngoài những dấu chân và yêu thương